Bil & Trafik

Nya däckkrav för tunga fordon

Tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul på svenska vägar, föreslår infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). – Utgångspunkten är att förbättra trafiksäkerheten, säger han.

Utländska lastbilar uppställda på en rastplats i Järna. Arkivbild.Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT
Enligt förslaget ska alla tunga lastbilar, tunga bussar och personbilar klass två som väger över 3,5 ton ha vinterdäck på samtliga hjul och på släp.
Sedan snart fem år tillbaka måste dessa fordon ha vinterdäck på hjulen på drivaxeln.
– Den förändring som gjordes 2013 bedömer jag inte är tillräcklig, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).
För två år sedan gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda om utökade vinterdäckskrav behövs.
I rapporten, som lämnades över i maj, skriver myndigheten att de inte "kan finna tydliga belägg" för att det skulle leda till förbättrad trafiksäkerhet. De pekar också på kostsamma åtgärder för näringslivet och ett ökat trafikbuller.
"Vid en sammantagen bedömning av nyttor i förhållande till kostnader menar vi därför att det i dagsläget inte finns ett tillräckligt stöd för att införa utökade vinterdäckskrav", skriver Transportstyrelsen.
Men infrastrukturminister Eneroth anser att det finns grund för att gå fram med ett förslag.
– Rapporten är ett underlag. Det finns också erfarenhet från andra länder, som Norge, där man ser fördelar, säger han.
– Alla inser att det är viktigt att ha vinterdäck, med de väglag som vi har ibland. Jag tycker ändå att det finns ett antal exempel där vi ser att det har betydelse.
Infrastrukturministern påpekar också på att utländskregistrerade fordon som kör genom Sverige sällan har rätt däck.
– Då är det här en tydlig signal till omvärlden. Här kommer vi att vara noga med trafiksäkerheten, säger Eneroth.
Intresseorganisationen Motormännen har efterfrågat en utökad lagstiftning. Flera branschorganisationer är dock kritiska.
– Håller vägfriktionen inte måttet spelar det ingen roll om man har vinterdäck på alla hjul. Vi ser det inte som en forskningsförankrad förbättring vad gäller olyckor, säger Erika Svanström, kommunikationschef vid Sveriges åkeriföretag.
I riksdagen har Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna legat på i frågan det senaste året. Det lagda förslaget får en remisstid på tre månader och kan genomföras i tid till nästa vinter.
Fakta

Regler i våra grannländer

I Norge måste alla fordon med en totalvikt på över 3,5 ton ha vinterdäck på samtliga axlar mellan den 15 november och den 31 mars.

I Finland infördes krav på att tunga fordon har vinterdäck på drivhjulen i januari i år. Tidigare fanns endast krav på 1,6 millimeters mönsterdjup på däcken på samtliga axlar.

I Sverige ska en tung lastbil, tung buss eller personbil klass två, med en totalvikt på över 3,5 ton, ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på drivaxlarna mellan den 1 december och den 31 mars.

Gå till toppen