Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Örkelljunga

Rapport positiv till att Örkelljunga ansluter sig till NSVA

Borde kommunen överlåta arbetet med dricksvatten och avlopp till en större organisation? Den rapport som ska ge underlag till politikerna att fatta beslut är positiv till en anslutning till NSVA.

I Örkelljunga sköts vatten och avlopp av kommunen själva genom samhällsbyggnadsförvaltningen. Men liksom i Klippan och Perstorp diskuteras för- och nackdelar med att som grannkommunerna Bjuv och Åstorp gå med i bolaget Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, som ägs gemensamt av flera kommuner.
Den utredning som kommunchefen fick i uppdrag att göra tillsammans med NSVA är nu klar. Slutsatsen i rapporten är att samverkan kan vara ett långsiktigt, klokt beslut och att det är svårt att se några negativa konsekvenser för kommunen.
Organisationen i Örkelljunga består idag av en enhetschef, en föreståndare för biogasanläggningen och sex driftstekniker. Värden som skulle kunna gå förlorade är hög ansvarskänsla i den lilla arbetsgruppen, korta beslutsvägar, lokal förankring och lokalkännedom.
Samtidigt står fyra av sex driftstekniker nära pensionsgränsen. Och i NSVA:s stora organisation finns spetskompetens som inte ryms i en liten arbetsgrupp och som det i dag tas in konsulter för. Man får delta i forskningsprojekt, göra gemensamma upphandlingar och får en bättre planering av investeringar.
Allt sådant har betydelse när klimatförändringar och nya risker utmanar dricksvattenförsörjning och avloppshantering.
Och utmaningar finns. Enligt VA-avdelningen behöver vattenverket i Örkelljunga omfattande renovering av både byggnader och utrustning. Nya ersättningsborror måste också tas fram. I Eket behövs ny utrustning.
Avloppsreningsverket i Örkelljunga är hårt belastat av spillvatten från industrin. Historiskt har reningsverket haft problem och även om det nu får godkänt av en extern konsult har Söderåsens miljöförbund anmärkt på uteblivna riskbedömningar, dåligt underhåll av lokaler och bristande dokumentation.
Rapporten ska diskuteras i kommunstyrelsen i Örkelljunga i slutet av oktober.
– Sedan får man ta med sig frågan i sina partigrupper och diskutera för- och nackdelar. Det är viktigt att det här får ta tid, säger kommunstyrelseordförande Carina Zachau (M)
Fakta

VA i Örkelljunga

Består av ledningsnätet, avloppsreningsverk i Örkelljunga och Skånes Fagerhult, vattenverk i Örkelljunga och Eket, samt pumpstationer.

Kommunens dricksvatten kommer från borrade grundvattenbrunnar som finns i Örkelljunga och Eket. Levererar 500 0000 kubikmeter dricksvatten till cirka 2 500 abonnenter.

Gå till toppen