Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Min mening: Säkerheten på kyrkogårdar har högsta prioritet

Kyrkogårdschefen svarar om Örja kyrkogård.

Kommentar till Ingvar Perssons insändare om Örja kyrkogård.
Den samlade nedläggningen 2015 av ett antal otillräckligt förankrade gravstenar på Örja kyrkogård föranleddes av att kyrkogården tråkigt och olämpligt nog användes – och fortfarande används – som lekplats. Säkerheten för alla som vistas på våra kyrkogårdar har högsta prioritet för Landskrona församling.
Den vård- och underhållsplan som tagits fram för Örja kyrkogård har granskats av länsstyrelsen och därefter fastställts av kyrkofullmäktige vid sammanträdet 2017-05-17. För närvarande pågår ett arbete med att säkra gravstenar på Härslövs gamla kyrkogård. När detta arbete har slutförts kommer kyrkogårdsförvaltningens stenspecialister att planenligt påbörja återmonteringsarbetet av de gravstenar på Örja kyrkogårds återlämnade gravplatser, som i vård- och underhållsplanen bedöms vara skyddsvärda. På aktiva gravplatser är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att gravstenen är säkert förankrad, eftersom den är innehavarens egendom.
Den som vill ha ett bestämmande inflytande över vad som ska göras eller inte göras på en gravplats där anhöriga är gravsatta gör klokt i att se till att det kontinuerligt finns någon i släktkretsen som är registrerad som gravrättsinnehavare i gravregistret och kan utöva gravrätten enligt begravningslagen.
Slutligen välkomnar kyrkogårdsförvaltningen kontakter med såväl gravrättsinnehavare som kyrkogårdsbesökare i allmänhet. Vid dessa kan frågor ofta få ett snabbt svar samtidigt som kyrkogårdsförvaltningen får tillfälle att ta del av goda idéer och förslag som kan komma till nytta i det fortlöpande arbetet med att sköta och utveckla kyrkogårdarna.
Leif Alfredsson, kyrkogårdschef Landskrona församling
Läs mer: Min mening: Kyrkogården ser fortfarande beklämmande ut
Gå till toppen