Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Insändare: "Hellre bevarandeplan på Kullaberg än civil olydnad"

Henrik Ranby - före detta stadsantikvarie - vill se en plan för att rädda de övriga kulturhusen på Kullaberg.

Henrik Ranby föreslår i insändare att kommunen sätter fart för att rädda de övriga husen på Kullaberg undan rivning.Bild: Anders Malmberg
Den senaste tiden har vi sett demonstrationer mot Naturvårdsverkets rivningar på Kullaberg. Att den nationella naturvården blivit ett hot mot kulturarvet är uppenbart och något som får hanteras på riksplan.
Civil olydnad är något befolkningen tar till när samhället inte fungerar. Att fysiskt försöka hindra rivningar av kulturbebyggelse har vad jag vet inte förekommit inom Höganäs kommun de senaste 30 åren och situationen framstår därför som anmärkningsvärd.
En gång hade vi ett Sverige, och ett Höganäs, präglat av rivningsraseri men efter Byggnadsvårdsåret 1975 formulerades alltmer tanken att samhället skulle lägga in bevarandet av kulturbebyggelsen i sin stadsplanering.
Så gjordes också i Höganäs och 1989 inrättades en kommunantikvarietjänst. Många hus kunde därefter räddas åt eftervärlden genom bevarandeplanering.
Med 2000-talets tillväxtfundamentalism inträffade en backlash för bevarandearbetet, särskilt påtaglig sedan Moderaterna vuxit sig starka 2006 och 2010 och därefter dominerat byggnadsnämnd och planeringsutskott. Bevarandeplaneringen stoppades i byrålådan till förmån för höghusprojekt.
Trots fullgott faktaunderlag har kommunen ingen plan för att rädda återstoden av kulturbebyggelsen på Kullaberg. Inför valet 2014 uppmanade jag kulturintresserade Moderater (hallå, någon där?) att försöka vända denna politik men fick ingen respons.
På tre år har inte mycket hänt och nu måste jag åter uppmana Höganäspolitiker av olika partifärg att ta kulturarvet på allvar och se till återstoden av de kulturhistoriskt värdefulla gårdarna och torpen inom riksintresset Kullaberg-Krapperup värnas för framtiden.
Ett fungerande samhälle struntar inte i sitt kulturarv. I längden är en seriös bevarandeplanering ett bättre instrument än civil olydnad.

Henrik Ranby

Gå till toppen