Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Marken förorenad med cyanid – ingen akut fara för människa eller miljö

Vid ett kabelarbete upptäcktes cyanid och tjära i marken. Prover visar att föroreningarna är begränsade och inga akuta insatser behövs.

Det är snart ett år sedan Öresundskraft fick avbryta ett kabelarbete på sin tomt på Södra Sandgatan. Missfärgningar i jorden skvallrade om föroreningar och provtagningar inleddes.
Läs också Föroreningar stoppar kabelarbete
Nu är jorden kartlagd och analysen bekräftar att det är mycket gamla föroreningar från tidigare verksamheter på området. Från slutet av 1800-talet fram till 1964 tillverkades gas- och tjärprodukter på tomten.
Analysföretagets Swecos rapport visar att föroreningarna finns i jorden och att de inte verkar sprida sig till luft, grundvatten eller ytvatten.Bild: Öresundskraft
Proverna visar på fläckvis höga halter av polyaromatiska kolväten från tjära och koks, berlinerblått som är en cyanid-järnförening, liksom cyanid i fri form på en mycket begränsad yta, skriver Öresundskraft i ett pressmeddelande. Jorden innehåller också mycket tjära vilket gör att den vid schaktning troligtvis måste hanteras som farligt avfall.
”Några akuta insatser bedömer vi inte som nödvändigt. Till exempel så har vi gjort luftmätningar inomhus och inga gränsvärden överskrids för arbetsmiljön. I grundvattnet ser vi en viss påverkan men det är överlag låga halter, säger Cecilia Andersson, miljösamordnare vid Öresundskraft, i pressmeddelandet.
Öresundskraft ska tillsammans med miljöförvaltningen ta fram en prioriteringslista över vilka ombyggnads- och expansionsplaner som finns på området och utifrån den besluta om var och när man ska sanera.
Gå till toppen