Höganäs

Insändare: "Vem värnar godslandskapet?"

Henrik Ranby – förre stadsantikvarien – tycker till om p-plats som är på gång utanför Mölle.

Knappt har resterna av den 180-åriga Hjortstugan körts bort förrän den statliga naturvården åter hotar riksintressanta kulturvärden (HD 24/10).
Nu gäller det hur naturvårdarna på länsstyrelsen tycker det är en lämplig idé att lägga ut en stor P-plats (6-7000 kvm) i kulturlandskapet framför Mölle kapell eller vid Ryhuset. Att godslandskapet här har medeltida anor och utgör riksintresset för kulturmiljövård Kullaberg-Krapperup tycks inte ha fallit dem in.
Redan i 1734 års lag talades om att vagnar skulle ställas på egen fastighet. Det tycks inte gälla staten.
Frågan infinner sig nu: Vem värnar godslandskapet? Staten och länsstyrelsen som själv pekat ut riksintresset för kulturmiljövård? Höganäs kommun som har skyldighet att tillvarata riksintresset genom planering? Markägaren Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen som är bildad för att värna just om godsmiljön?
Eller är det meningen att statens ”certifierade Kullabergs-turism” skall tillåtas förstöra allt kulturarv i sin väg? Vad säger länsantikvarien?
Henrik Ranby
Gå till toppen