Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Gästskribenten

Ingrid Runsten: "Det viftas redan för mycket med flaggor i Europa."

Vifta lagom.Bild: Britt-Mari Olsson
Den skånska flaggan, den röda med det gula korset, är inte officiell. Det ska den bli enligt skånska regionpolitiker. Så att den kan hänga på regionhuset i Kristianstad vid sidan av den svenska flaggan och EU-flaggan.
Som på regionparlamentet i Barcelona, där den katalanska flaggan symboliserade det regionala självstyret. Det räckte inte för självständighetsivrarna som lett Katalonien och Spanien in i ett drama där det bara finns förlorare. Ett drama där det viftas intensivt med flaggor och talas mycket om identitet, historia och kultur. Men också om att Katalonien inte får valuta för alla de skattepengar som skickas till Madrid.
Skåne är långt från Katalonien, här finns ingen separatism att tala om och den skånska flaggfrågan är bara lite tramsig. Men det skaver en del i den skånska relationen till Stockholm. Främst gäller det bristande satsningar på tågspår och motorvägsfiler.
Tidigare i år föreslog Niels Paarup-Petersen (C) att Region Skåne borde inrätta en ambassad i Stockholm för att tillvarata de skånska intressena, ett förslag som har väckts tidigare av skånska regionpolitiker. Och så har det plötsligt blivit viktigt att den skånska flaggan får högre status. Meningen var att regionfullmäktige skulle fattat beslutet nu i oktober. På grund av tidsbrist får dock frågan om flaggan vänta till slutet av november.
Statsheraldikern Henrik Klackenberg har i en skrivelse avrått av flera skäl. Han påpekar att Sverige inte har några självstyrande regioner och att regionfullmäktige borde vända sig till riksdag och regering i flaggfrågan.
Hittills är det bara Vänsterpartiet som har ifrågasatt om det är värt att lägga administrativa resurser på det här.
V har en poäng där. Låt var och en flagga som den vill, känna sig skånsk eller låta bli att känna sig skånsk och lägg kraften på sjukvård och kollektivtrafik. Det är så Region Skånes relativt okända politiker kan öka sin folkliga förankring. Kunskapen om vad politikerna i regionhuset sysslar med är låg och vilka flaggor som hänger där är ganska oväsentligt. Det viftas redan för mycket med flaggor i Europa. Skåne behöver inte bidra.
De skånska tågspåren är eftersatta, men inte för att de är specifikt skånska utan för att landets järnvägsnät i största allmänhet är eftersatt. Möjligen är det lättare att från regeringskansliet se problemen runt Stockholm, men inte heller där fungerar det speciellt bra.
I förra veckan var infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i Skåne och tog ett spadtag i Åkarp. Utbyggnad från två till fyra spår mellan Malmö och Lund är en liten bit järnväg med stor betydelse. För att underlätta för pendlarna i Skåne. Men också för större driftsäkerhet för tågen till Stockholm, Köpenhamn och på Västkustbanan. Och för att mer gods ska kunna fraktas med järnväg.
Infrastruktur borde planeras mer gränsöverskridande. Ett tillfälle är nu i veckan när Nordiska rådet möts i Helsingfors.
Det är inte mer av provinsiellt och nationellt tänkande som behövs. Inte fler symboler utan mer tågspår och färre gränshinder.
Gå till toppen