Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Gästskribenten

Ingrid Runsten: ”Jobba heltid för pensionens skull och gå rakt in i väggen.”

Villkoren för män och kvinnor efter pensionen ser olika ut.Bild: CHRISTINE OLSSON / TT
Mannen simmar ryggsim med stora tag utan att se vad som finns i hans väg. Så småningom är han ensam kvar på den breda banan. Jag och två andra kvinnor samsas om en. Äldre kvinnor tar inte upp så mycket plats. Inte i badhuset och avgjort inte i politiken. De har också mindre pengar än männen att röra sig med när de blir pensionärer.
Kvinnor har i genomsnitt cirka 30 procent lägre pension är män. 80 procent av dem som får garantipension är kvinnor. Skillnaderna återspeglar arbetslivet. Och livet vid sidan om arbetet.
De kvinnor som nu är över 85 år var barn på 30-talet och hade själva barn på 50-talet. De var ofta tvungna att börja jobba tidigt för att sedan vara tvungna att sluta igen när barnen kom.
Slut på sambeskattning, utbyggd barnomsorg och föräldraförsäkring har förändrat kvinnors och mäns villkor i grunden.
Bland de äldsta kvinnliga pensionärerna finns de med lägst inkomster. Det borde vara mer jämställt mellan yngre pensionärer. Men en rapport från förra året från Pensionsgruppen, där de sex partierna bakom pensionsöverenskommelsen ingår, visar att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män tvärtom är som störst bland de nyblivna pensionärerna.
Pensionssystemet bygger på inkomsten genom hela livet. Skillnaderna i pensioner mellan kvinnor och män speglar ojämställdheten i arbetslivet; löneskillnader, att kvinnor tar ut större del av föräldraledighet och arbetar mer deltid.
I söndagens Agenda i SVT talade Mats Persson (L) om att vi måste arbeta längre och att pensionsåldern därför måste ändras, och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson om att kvinnor måste ha rätt till heltid.
I Pensionsgruppen är frågan högaktuell. Regeringen siktar på att kunna lägga ett förslag före valet om höjd pensionsålder kombinerad med rätt att arbeta kvar längre.
Men vi borde inte bara prata om att jobba mer utan också om hur vi jobbar. Annars riskerar kvinnorna att återigen få betala priset. Fler kvinnor än män är sjukskrivna och ofta för stress och utbrändhet. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för hemarbete och barn i kombination med ett allt tuffare arbetsliv.
Det är som om idéerna tagit slut. Det saknas visioner om ett mer flexibelt arbetsliv med större möjligheter till eget inflytande över arbetstiden. Nu förväntas både kvinnor och män arbeta som mest när barnen är små och jobba heltid för pensionens skull – trots risken att gå rakt in i väggen.
Pensionsgruppen grubblar på varför kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än män och har gett Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att undersöka saken. En teori är att kvinnor väljer att sluta när deras män blir pensionärer. Men det kan vara så att många kvinnor inte orkar hela sträckan ut. Eller att äldre kvinnor oftare diskrimineras i arbetslivet.
Kvinnor har en fördel: de lever längre än män. Men den skillnaden minskar stadigt, visar SCB:s siffror, vilket så klart är bra, då fler lever längre och är friskare längre.
Pensionens storlek har med individens livsval att göra, men är också ett resultat av diskriminering och brist på jämställdhet. Och allt fixar sig inte bara vi jobbar mer.
Gå till toppen