Landskrona

Min mening: Glöm inte reflex och cykellyse!

Cyklister och fotgängare i mörker och regn. Ni syns inte i mörka kläder, utan reflexer eller lyse på cykel.

Detta har jag fått erfara när jag några kvällar i rad kört bil Pumpgatan, Ringvägen, Löpargatan och en bit på Strandvägen i Landskrona.
Jag passerar då 17 övergångsställen mer eller mindre upplysta.
Cyklister har för vana att köra rakt ut utan att kontrollera trafiken.
Tänk efter lite grann. Det är livsfarligt. Köp reflex och kontrollera lyse på cykel.
Fotgängare kan också förse sig med reflex eller någon liten lampa.
Tycker tanten i den lilla blå bilen som också cyklar ibland med reflex och cykellyse.
Gå till toppen