Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Förneka inte någon den frihet som de flesta här tar för given bara för att personen i fråga har rötter i ett annat land.”

Hedersnormer måste motarbetas. Den som inte står ut med att se en kvinna klä sig hur hon vill eller besöka badhuset, får helt enkelt stanna hemma. Kvinnans frihet ska aldrig begränsas. Det skriver Tomas Tobé (M), riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet.

Manifestation mot hedersvåld på Gustav Adolfs torg i Malmö.Bild: Hussein El-Alawi
Hedersrelaterat våld och förtryck har blivit vardag för många unga människor i Sverige.
År 2014 gjorde en statlig utredning uppskattningen att över 100 000 flickor och pojkar begränsas av hedersförtryck. Dessa, närmast medeltida, normer och värderingar hör inte hemma i ett modernt rättssamhälle.
De individuella fri- och rättigheter som det svenska samhället erbjuder ska gälla för alla, oavsett var de bor eller kommer från.
De senaste tre åren har närmare 300 000 människor sökt asyl i Sverige. Integrationen av dem som får sin asylansökan beviljad måste fungera mycket bättre än vad den hittills gjort. Annars riskerar det redan utbredda hedersförtrycket att öka.
Integration handlar inte bara om jobb och att kunna försörja sig. Värderingar och delaktighet i samhället är minst lika viktigt för att motverka hederskultur och uppkomsten av parallella samhällsstrukturer. Därför behövs reformer för att förebygga och agera skarpt mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Moderaternas nya kriminalpolitiska program har flera förslag för att bland annat skärpa straffen och förbättra skyddet för dem som utsätts för hedersrelaterade brott.
· Inför en egen brottsrubricering och en särskild straffskärpningsgrund för hedersbrott.
Vissa saker som görs i hederns namn är redan idag kriminella. Men sammanhanget och allvaret när någon på ett närmast systematiskt sätt utsätts för hedersrelaterade övergrepp måste fångas upp på ett bättre sätt. En särskild brottsrubricering för hedersbrott bör därför införas där gärningar som begås av flera olika personer i samförstånd omfattas och gärningsmannakretsen vidgas. Hedersmotiv bör även införas som en försvårande omständighet när straff mäts ut.
· Förbättra skyddet för den som riskerar att utsättas för hedersbrott.
Ett omedelbart omhändertagande av ett barn eller en ung människa som riskerar att utsättas för hedersbrott är nödvändigt för att kunna skydda offret. Idag finns det ett visst sådant stöd i polislagen, men lagstiftningen är svårtolkad. Lagen bör förtydligas så att polisen kan omhänderta unga för att skydda dem mot hedersbrott och säkerställa att den fortsatta utredningen inte försvåras.
· Motverka tvångsgiftermål av minderåriga.
När det finns anledning att misstänka att föräldrar eller anhöriga ämnar gifta bort en minderårig mot hens vilja ska det finnas möjlighet att förbjuda anhöriga att föra den minderåriga utomlands. Det kan innebära att pass återkallas eller omhändertas.
Moderaterna kan inte stillatigande se på när svenska ungdomars fri- och rättigheter begränsas eller när jämställdheten mellan män och kvinnor utmanas i hederns namn.
Det svenska samhället kan inte förneka någon den frihet som de flesta här tar för given bara för att personen i fråga har rötter i ett annat land.
Det är inte det svenska samhället som ska anpassas efter hedersnormer – istället ska hedersnormerna motarbetas. Den som inte står ut med att se en kvinna klä sig hur hon vill eller besöka badhuset, får helt enkelt stanna hemma. Kvinnans frihet ska aldrig begränsas.

Tomas Tobé

Tomas Tobé (M) är riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet.
Gå till toppen