Klippan

Grönområden ska kartläggas för att inte byggas bort

Fler bostäder behövs i Klippan samtidigt som ortens invånare gärna har fria ytor att vistas på. Efter ett förslag från miljöstyrgruppen ska kommunen nu se till att tätorten tillräckligt med oaser.

Emgårdstomten är ett av de grönområden som kommunen har byggplaner för.Bild: Annsofie Wieland
Hyresrätter vid tegelbruksskolan, påbyggnad på höjden mitt i centrum och så ett åttavåningshus på Emgårdstomten. I Klippan byggs det på flera håll men på tidningens Facebooksida har planerna väckt diskussion, särskilt när det gäller Emgårdstomten.
”Man borde väl istället ta vara på de få grönområden som finns inne i byn, gör en liten fin park där, istället för berg av betong och stål”, skriver en Klippanbo. En annan tycker: ”Ska man ta o gå halva byn runt innan du ska ha ett rastområde för hundar?”
Nu har frågan även väckts i miljöstyrgruppen och kommunens miljöstrateg har skrivit ett förslag om att man ska se över tätortens grön- och friytor.
Av skrivelsen framgår det att kartläggningen ska ta med i beräkningen vilka områden som ska bebyggas och vilka som ska sparas samt ifall man behöver planera för att anlägga nya gröna ytor i Klippans tätort.
– Till sist kan vi förlora attraktivitet som ort om vi förtätar för mycket, säger Mikael Nemeti (S), miljöstyrgruppens ordförande.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde kom ärendet upp och man valde att ställa sig bakom förslaget.
Det innebär att kommunledningsförvaltningen nu får i uppdrag att genomföra kartläggningen.
Gå till toppen