Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Även ett trivselmöte kan vara tungt för EU.

Stefan Löfven är värd för EU-toppmötet på fredag.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Stora ord beskriver vad som ska avhandlas på EU-toppmötet i Göteborg som inleds på fredag. De samlade ledarnas fokus ska ligga på att främja rättvisa jobb och tillväxt. Så stora resultat är däremot inte att vänta.
Mellan raderna är det tydligt att fokus ligger på enighet, snarare än på viktiga beslut.
Visst ska EU-ländernas stats- och regeringschefer underteckna en överenskommelse om sociala rättigheter, men den innehåller inte några nya lagar eller bindande regler. Krasst sett är den så kallade sociala pelaren inte långt mer än en lägessammanfattning med sikte på att fortsätta diskutera tillsammans.
Men just det är svårt att bara beklaga, med tanke på hur läget inom unionen ser ut.
De sociala frågorna hör till det som enskilda medlemsstater beslutar om på egen hand och så bör det förbli. Att harmonisera de olika ländernas politik och system är onödigt och skulle kräva ett alldeles för stort mått av ökad överstatlighet. Dessutom varierar värderingarna på området så mycket inom unionen att det är tveksamt om en kompromiss med bindande regler skulle vara till fördel för Sverige.
Frustrationen tilltar på flera håll över utvecklingen inom unionen. Migrations- och gränsfrågor fortsätter att så split, liksom synen på rättsstatliga principer. Frankrikes president Emmanuel Macron hör till dem som anser att en skara villiga borde kunna gå före och fördjupa unionssamarbetet, medan främst länder i det forna Östeuropa stretar emot. Till råga på allt kärvar förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur unionen och bidrar till minskat fokus på andra arbetsområden.
Det är delvis mot den bakgrunden som agendan har satts inför toppmötet i Göteborg. Allmänna diskussioner och grupparbete är just sådant som Europeiska rådets ordförande Donald Tusk har efterlyst för att öka sämjan mellan länderna. Med färre konkreta detaljer finns det mindre att bråka om och mötesvärden, statsminister Stefan Löfven (S), kan själv ha en hel del att vinna på detta upplägg.
Socialdemokraterna får nu sin länge eftersträvade sociala pelare och Löfven kan frottera sig på hemmaplan med den politiska eliten i Europa, vilket stärker bilden av honom som statsman inför valet.
Mötestemat passar förre fackordföranden Löfven som hand i arbetshandske och för att ytterligare lyfta jobbfrågorna har arbetsmarknadsparterna bjudits in. Ett trettiotal olika organisationer och aktörer gör stats- och regeringscheferna sällskap.
Sammanlagt väntas cirka 200 deltagare och säkerhetsarrangemangen måste förstås vara därefter. Polisen förbereder en massiv insats med avspärrningar, bevakning och skydd i centrala Göteborg.
Stora demonstrationer planeras på flera håll, men polisen räknar inte med kravaller liknande dem vid toppmötet 2001. Beredskapen verkar åtminstone vara bättre den här gången. Polisen tar till exempel hjälp av inlånade danska livvakter och hänsyn tas till det sedan tidigare förhöjda terrorhotet mot Sverige. Boende i området uppmanas att inte visa sig på balkonger eller i fönster under mötesdagen och åtskilliga verksamheter tvingas att hålla stängt.
De förebyggande åtgärderna är naturligtvis på sin plats. Det vore djupt beklagligt om "det sociala toppmötet" skulle få inramning av våldsamma protester och bråk. Vad vissa grupper än vill få det till, så finns inget odemokratiskt i att folkvalda ledare träffas och talar politik. Tvärtom.
Och Europa behöver det här.
Låt vara att toppmötets huvudsakliga bidrag till EU-samarbetet kanske blir ökad trivsel. Det är välkommet med varje steg som gör unionen mer enad och beslutsfähig inför framtiden.
Läs alla artiklar om: EU-toppmötet i Göteborg
Gå till toppen