Världen

Smog stoppar insats mot smog

En pojke vandrar över en bro på väg till skolan i Delhi, som den senaste veckan varit insvept i en giftig dimma av luftföroreningar.Bild: Manish Swarup/AP/TT
Myndigheterna i smogdrabbade Delhi planerade att sätta in helikoptrar för att spruta vatten över den tjocka dimma som ligger över huvudstadsområdet, för att på så sätt få ner halterna av skadliga partiklar i luften.
Men helikoptrarna kan inte lyfta, eftersom sikten är för dålig.
– Just nu är det på grund av den rådande smogen inte möjligt för helikoptrarna att utföra insatsen, säger chefen för det företag som anlitats för insatsen, till The Indian Express.
Halterna av farliga partiklar av typen PM 2,5 har det senaste dygnet sjunkit något, men ligger fortfarande skyhögt över alla gränsvärden.
Smogproblemen har gjort att Delhi tagit över den tveksamma titeln världens smutsigaste huvudstad från Peking i grannlandet Kina.
Läs alla artiklar om: Smogproblemen i New Delhi
Gå till toppen