Åstorp

Min mening: Klippan och Åstorp bör hålla ihop som räddningstjänst

Conny Prisell (SD) vill se att den gemensamma räddningstjänsten förblir som den är.

Undertecknad sitter för närvarande i räddningsnämnden Åstorp/Klippan. Jag säger för närvarande, för vi är eventuellt på väg mot en skilsmässa. Som många skilsmässor så ställer även denna till problem och orsakar oro bland invånare i våra två kommuner.
Jag anser att denna storskalighet och centralisering bland annat riskerar att ge längre utryckningstider till en utryckningsplats. Det skulle göra att situationen blir mycket sämre än bättre.
Utöver detta så anser jag att det finns risk för storebrorssyndrom, förlorad personalnärhet och lokalkännedom, många olika chefer, med mera. Morgan (Alling) har gjort en tv-serie om mobbning på arbetsplatser där man spelat in ett avsnitt från Berga brandstation. Där uppdagade man en viss mobbningtendens.
Utöver detta så vill och önskar jag att Kvidinge Räddningsenhet får lite mer status än vad man har i dag. Den är viktig natt som dag och inte bara vid en utryckning.
Därutöver hoppas jag att Klippans kommun även de tar sitt förnuft till fånga så att vi fortfarande gemensamt blir ett Åstorp och Klippan tillsammans för kommuninvånarnas bästa.
För ett tryggt samhälle i både Åstorp och Klippan.
Conny Prisell (SD)
Gå till toppen