Båstad

Granskning pekar på brister i Båstads kommuns hantering av inventarier

Vad ryms bland kommunens inventarier? Det är inte alltid helt klart enligt en revisionsgranskning.

Hanteringarna av kommunens inventarieförteckningar visar på väsentliga brister och hanteringen är inte ändamålsenlig. Detta enligt en rapport som EY tagit fram åt kommunens revisorer. Granskningen tyder på att inventarieförteckningar saknas inom flertalet av de kommunala verksamheterna.
Bland stöldbegärliga inventarier nämns tv-apparater, dvd-spelare, cd-spelare, datorer, kameror, instrument, verktyg, maskiner och annat. Uppgifterna om dessa samlas i inventarieförteckningar så att kommunen har koll på vilka inventarier som finns, hur gamla de är och när de kan behövas bytas ut.
Dessutom innebär de riktlinjer som finns för inventariearbetet att mycket manuellt arbete krävs. Rapporten föreslår att kommunen ska skaffa ett mer automatiserat system för registrering i inventarieförteckningar.
Ett väl fungerande system som håller koll på vilka inventarier som finns kan vara till hjälp när det kommer till att upptäcka stölder, i samband med försäkringsärenden och till att kunna planera när nya saker behöver köpas in.
Den granskning som genomförts har särskilt undersökt kommunens tekniska verksamhet och gatuavdelningen. Dessutom har man tittat på it-avdelningen och skolan.
Mallar för hur förteckningarna ska gå tillväga ska finnas på kommunens intranät men i samband med granskningen konstaterades att någon sådan mall inte fanns just vid det tillfället.
Enligt de riktlinjer som finns ska saker som köps in och har ett värde som uppgår till 3 000 kronor och mer föras in i kommunens inventarieförteckningar. Bedömningen i rapporten är att detta fungerar för it-utrustning och försäkrade objekt men att det finns stora brister när det kommer till inventarieförteckningar för kommunens övriga inventarier som har ett värde som överstiger 3 000 kronor.
Granskningen pekar på att en avsaknad av inventarieförteckningar anses som en väsentlig brist i kommunens interna kontroll.
Gå till toppen