Båstad

Vill se en övergångslösning för den gamla banvallen

Gör det möjligt för gående att använda den gamla banvallen där ombyggnaden dröjer.

Vill se övergångslösning där det är möjligt för gående att använda de sträckor på gamla banvallen där en ombyggnad till gång- och cykelväg dröjer.Bild: Göran Stenberg
Det föreslår en privatperson i ett medborgarförslag till kommunen. Förslagsställaren vill att även om det dröjer att bygga om vissa sträckor av den gamla banvallen till gång- och cykelväg så ska de vara möjliga för gående att använda. Det skulle då vara tal om en tillfällig lösning.
Enligt förslaget lämpar sig banvallen mellan Båstad och Förslöv i dag varken för cykling eller gång på grund av den grova makadamen. Som ett minimum tycker förslagsställaren att kommunen borde slå gräs och annan vegetation med maskin som genom att köra på makadamen samtidigt ser till att den packas.
Förslagsställaren vill även att sträckan mellan Stationsvägen och Nedre Viarpsvägen i Förslöv ställs i ordning och att den hålls i ett sådant skick att den är möjlig att gå på.
Gå till toppen