Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Det är dags att släppa in Sverigedemokraterna i värmen.”

Sverigedemokraterna står mitt emellan blocken, utan ideologiska skygglappar. Vi anser inte att all vård ska drivas i regionens regi, eller som alliansen, att det bör ske en omfattande privatisering och utförsäljning av den skånska sjukvården. Det skriver Patrik Jönsson, regionråd för Sverigedemokraterna i Skåne.

Patrik Jönsson (SD) på väg in i regionfullmäktige.Bild: Peter Frennesson
Sverigedemokraternas önskade/oönskade stöd debatteras flitigt, utan att den viktigaste frågan – vilka partier vi sverigedemokrater vill stödja – lyfts fram (Aktuella frågor 25/11, 2/12, 7/12, 8/12 och 14/12).
Medan företrädare för alliansen anser att Sverigedemokraterna är ett stödparti till Socialdemokraterna och Miljöpartiet i Region Skåne, anser det rödgröna styret att Sverigedemokraterna är alliansens stödhjul.
Men Sverigedemokraterna är inte någons samarbetspartner eller lydiga hund. Vi driver i första hand vår egen politik.
Att företrädare för Miljöpartiet framställer Sverigedemokraterna som ett oönskat parti blir snudd på komiskt när SD i flera opinionsmätningar är Skånes största parti, och större än Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna tillsammans.
Den skånska vården brottas med omfattande problem: stor brist på sjuksköterskor, läkarbrist, inställda operationer, bristande tillgänglighet på vårdcentralerna och långa vårdköer. Några mil västerut, i Danmark, är vårdköer ett nästan okänt fenomen.
Vi sverigedemokrater vill få bukt med de problem vården har och söker därför i första hand stöd för vår egen politik.
Kommer det bra förslag från andra partier som kan förbättra situationen för patienterna och de anställda har vi inga problem att stödja dem. Samma sak gäller om de kommer från Socialdemokraterna, Moderaterna eller för den delen, även om det är mer sällan, från Vänsterpartiet. Ett par konkreta exempel:
* Alliansen föreslog att omskärelse av pojkar ska bekostas av vårdnadshavaren. Sverigedemokraternas linje är att omskärelserna ska upphöra eftersom de utgör övergrepp på ibland väldigt små barn. Men alliansens förslag var ett steg i rätt riktning och gör att Region Skåne slipper den ekonomiska belastning som ingreppen utgör. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville se fortsatt skattesubventionering. Sverigedemokraternas beslut i frågan var enkelt. Alliansen fick vår röst.
* Det rödgröna styret ville att dialysvården i Malmö skulle återgå i regionens regi. Eftersom bland annat utredningar av organdonation tidigare inte fungerat tillfredsställande för dialyspatienterna valde vi att rösta med de rödgröna för patienternas bästa, och nu finns det en väl fungerande dialysvård i Malmö.
Sverigedemokraterna står mitt emellan blocken, utan ideologiska skygglappar. Vi anser inte att all vård ska drivas i regionens regi eller, som alliansen, att det bör ske en omfattande privatisering och utförsäljning av den skånska sjukvården.
I vårt budgetförslag för 2018 skjuter vi till 350 miljoner kronor under två år för att det ska vara lättare att få vård och fler vårdplatser, ytterligare 120 miljoner kronor till vårdcentralerna, 60 miljoner kronor till fler läkare och sjuksköterskor, samt 30 miljoner kronor till nattöppen akutmottagning i Trelleborg. Vi föreslår besparingar inom kultursektorn, Region Skånes administration, framför allt inom sjukvården, och på de höga kostnaderna för politiken, till exempel arvoden och antal nämnder.
Det är dags att släppa in Sverigedemokraterna i värmen.
Vår målsättning är att vara det största partiet i Region Skåne efter nästa års val och att då vara med och styra regionen.
De partier som är villiga att förhandla med oss om att erbjuda skåningarna bästa möjliga vård för deras skattekronor är välkomna, oaktat om partierna har röd, grön eller blå färg i sin logga.
Men förvänta er inte att ideologi ska gå före patienternas bästa, en väl fungerande vård är vårt krav för samarbete.

Patrik Jönsson

Patrik Jönsson är regionråd för Sverigedemokraterna i Skåne.
Gå till toppen