Den blekrosa borgen på Kulla Gunnarstorp reser sig som en bastant kloss mot den vinterbleka omgivningen. Godsets anor går tillbaka till 1400-talet, själva borgen uppfördes av Tycho Brahes bror Jörgen Ottesen Brahe i slutet av 1500-talet.