Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Min mening: Torghandlarna diskriminerade

Torghandlarna diskrimineras med nya öppettider, menar insändarskribenten.

De nya öppettiderna för torghandeln i Landskrona kan bryta mot EU:s regelverk.
I ”Särskilda bestämmelser om torghandel” har kommunen skrivit in de nya tider på vilken torghandel får ske. Enligt de nya reglerna får torghandeln på Rådhustorget inte pågå längre än till kl 14.00. Men detta bryter med stor sannolikhet mot EU:s direktiv om att tillståndsgivning ska vara "icke-diskrimine­rande" och "proportionell".
Detta stadgar EU:s tjänstedirektiv.
Artikel 10.2c. Tillståndsförfaranden ska grundas på kriterier som hindrar berörda myndigheter från att göra en godtycklig bedöm­ning. De ska vara:
- icke-diskriminerande
- motiverade av tvingande hänsyn till allmänintresset
- proportionella i förhållande till detta syfte avseende allmänintresset
- tydliga och entydiga
- objektiva
- offentliggjorda i förväg
- öppna för insyn och tillgängliga.
Artikel 16:1c. Kravet ska vara lämpligt för att uppnå det mål som eftersträ­vas och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att upp­nå målet.
Stig Wiklund, talesperson för Tomer, Torg- och marknadshandlarnas ekonomiska riksförening
Gå till toppen