Landskrona

Min mening: Nyårsnatten blev fasansfull

Så har vi återigen fått vara med om en fasansfull nyårsnatt där vanliga vuxna Landskronabor avfyrar bomber utanför vårt hus.

De har med sig sina barn i alla åldrar. Jag gick själv ut för att se vilka det var som bar sig åt på det här viset. Vi har varit tvungna att stänga in vår hund i en garderob för att den inte skulle få hjärtslag. Vårt hus ligger nära Exan där får och lamm går ute hela vintern, och de måste ha varit livrädda. På nyårsdagens morgon ligger resterna kvar på gatan, och det är mycket rester av bomber som nog kostat åtskilliga tusen kronor. På några står det med stora bokstäver ”Bomb 50 mm” på andra står det ”Thunder”. Det kan inte missförstås vad detta är för någonting.
På Polismyndighetens hemsida står följande: ”Smällare är förbjudna i Sverige. Fyrverkeriartiklar med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas i Sverige.”
Vad gäller nedskräpningen så säger 29 kapitlet, paragraf 7 miljöbalken: "Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."
Generellt gäller att fyrverkeri inte får användas utan tillstånd av Polismyndigheten, men det finns undantag i Landskronas lokala ordningsstadga: ”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor får användas utan polismyndighetens tillstånd endast mellan kl 16.00-04.00 på Valborgsmässoafton och Nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.”
Här rör det sig alltså om vuxna människor som går ut med sina barn och begår flera lagbrott. Det är inte att vara bra föredömen för sina barn!
Vårt intryck är att det har smällt värre detta år och Landskrona kommun gör alldeles för lite för att stävja den här brottsligheten. I den fagra tron att smällandet ska minska kastar kommunen skattepengar på ett eget fyrverkeri som verkar ha fått motsatt effekt – att det istället uppmuntrar och legaliserar fyrverkerier. Kommunen gör alldeles för lite för att stävja ofoget och är alldeles för generös för hur lång tid det är tillåtet att avfyra fyrverkeripjäser på nyår och Valborg. Under 12 timmar är det tillåtet! Det finns flera kommuner som har mindre generösa regler.
Vem är det som har sålt dessa olagliga bomber? Är det de fem företag som har tillstånd att sälja? Är det någon som kontrollerar vad de säljer? Så länge det inte finns ett förbud att sälja fyrverkerier till privatpersoner så kommer de här företagen fortsätta att sälja.
Vi överväger starkt att fly staden de tider när det avfyras fyrverkerier. Det är en parallell till när den mobbade eleven i skolan tvingas att flytta medans mobbarna går kvar!
Per Nordlund
Gå till toppen