Landskrona

Varning hotar efter nidbild av chefen

En kommunanställd skickade en nidbild av sin förre chef till vänner på Messenger. Nu funderar kommunen på att utdela en varning.

Bildmontaget föreställde medarbetarens tidigare chef, som ”framstår som en djävul med varningstext och kryss över halsen”. Så skrev i november en av kommunens förvaltningar till den medarbetare som misstänks ha spridit bilden till vänner.
I brevet poängterar kommunen att ”I Landskrona stad visar vi respekt och tolerans för varandra, och vi accepterar på inga villkor diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier av något slag”.
Medarbetaren fick också besked om att kommunen tänkte dela ut en varning, men bjöds samtidigt in för att berätta sin version. Facket kopplades in.
– Medarbetaren har fått tillfälle att förklara sig. Nu funderar vi på hur vi ska gå vidare, säger Heléne Johansson, HR-specialist på förvaltningen.
På ena sidan finns medarbetarens rätt att uttrycka sin mening, på den andra finns kommunens policy om rätten att slippa bli kränkt på sin arbetsplats.
– Svårt. Vi har överlämnat frågan till våra jurister, säger Heléne Johansson.
Till saken hör att meddelandet med nidbilden inte landade på allmän plats på internet.
– Det gick till en liten, sluten grupp på Messenger, konstaterar Heléne Johansson.
Hon bekräftar också att den avbildade chefen erbjudits stöd.
Den bildskapande medarbetaren jobbar kvar hos kommunen.
Gå till toppen