Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Heidi Avellan

Heidi Avellan: Snön faller. Linjen blir suddig, Löfven.

SÄLEN.
Politiker och militärer, tjänstemän och journalister fyllde charterflyget till Mora tidig söndagsmorgon, och så bussarna vidare till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Där också kungen sällade sig till kretsen. Bredden i deltagarlistan speglar att säkerhet är alldeles för viktigt för att diskuteras i en liten krets.
Bredd är en bra grund för totalförsvaret.
I Sälen blandas gemyt och käcka spelemän i lobbyn med bistrare miner. För det finns sprickor i samsynen:
• Hur allvarligt är säkerhetsläget? Regering och opposition är inte överens.
• Hur ska Sverige hantera kärnvapenfrågan? Det som nyss verkade vara en klyvning inom regeringen om FN-konventionen ser nu ut att ha utökats med ett slags linje 3.
Försvarsberedningen presenterade strax före jul sin rapport Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 med nyckelmeningen: ”Ett väpnat angrepp kan inte uteslutas.” Och så ett resonemang om att en större konflikt kan inledas med ett angrepp mot Sverige.
Oroande, men inte orimligt.
Nu visar det sig att UD i sina anvisningar till ambassader runtom i världen tonar ner budskapet. Och menar att ingen förändring i bedömningen skett, ”en attack riktad direkt mot Sverige förblir osannolik”. Och i sitt tal på söndagen var statsminister Stefan Löfven (S) inne på denna linje:
”Regeringens bedömning är fortsatt följande: ett enskilt militärt angrepp direkt mot Sverige är osannolikt.”
Han sade visserligen att det inte råder någon tvekan om att det globala säkerhetsläget har försämrats. Men den säkerhetsbedömning som Försvarsberedningen gjort – i bred enighet, med alla partiet utom V – väger ändå lätt. Tills det kommer en ”ny säkerhetspolitisk analys”.
Den gamla gäller. I en ny tid.
För den nya har riksdagen inte godkänt. Och frågan är om den ens kommer att hamna där. Oppositionen är irriterad. Ledamoten Allan Widman (L) säger att förr var försvarsberedningen ”helig”, nu gör slutsatsen halt hos regeringen.
Och så var det ratificeringen av FN:s kärnvapenkonvention.
Utrikesministern vill att Sverige ratificerar, försvarsministern ser problemen och säger nej – och hela den heta frågan har nu begravts i en utredning som ska vara klar efter valet. Fast lagom till Sälenkonferensen slängde vice statsminister Isabella Lövin (MP) in en pinne i brasan (DN Debatt 13/1): ”Efter den genomlysning som nu sker bör Sverige underteckna och ratificera konventionen.”
Oavsett vad utredningen kommer fram till, alltså? Frågan är bara parkerad?
En kärnvapenfri värld är en dröm som långt fler drömmer, men Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg är föredömligt tydlig då han konstaterar att världen inte blir tryggare av en konvention; kärnvapnens funktion idag är avskräckningen – och nedrustningen måste ske kontrollerbart och ömsesidigt.
Politisk debatt tjänar i regel på åsiktsskillnader. Men säkerhetspolitik bygger på förutsägbarhet. En tydlighet som statsministern inte lyckas stå för på denna konferens. Det är olyckligt.
Snön faller kall på fjället. Brasorna brinner på högfjällshotellet. Men det finns ett kylslaget stråk av det som maktmännen i Game of Thrones brukar säga: Winter is coming.
Gå till toppen