Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev: "Vem behöver egentligen ytterligare fasta förbindelser?"

Carl-Johan Jargenius, Helsingborg:
En inte obetydlig del av Helsingborgs attraktionskraft är färjetrafiken över Sundet. Tar man bort färjorna mister staden lite av sin själ.
Det är därför förvånande att kommunledningen och omkringliggande kommuner med sådan kraft driver frågan om en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. En sådan förbindelse skulle omedelbart slå ut färjetrafiken.
Ingrid Runsten beklagar sig i en kolumn (3/1) över att inte heller 2018 kommer att bli ett avgörande år för nästa fasta sundsförbindelse.
Men vem behöver egentligen ytterligare fasta förbindelser? Vilka helsingborgare eller andra skåningar är det som upplever nuvarande förbindelser som otillräckliga? Vad är problemet?
Är det långa köer vid färjorna i Helsingborg och vid Öresundsbrons betalstation? Hur många är det som avstår från att besöka Danmark för att det är svårt att komma dit? Tar det för lång tid med färjorna? Går det för få färjor? Är det obekvämt med färjorna? Kostar det för mycket att åka över bron eller med färjorna?
För oss som bor i Helsingborg är det svårt att se fördelarna. Biltunneln kommer att gå från platser långt utanför respektive städers stadskärnor. Tågen kommer förmodligen att ansluta väl till nuvarande stationslägen, men stationerna kommer att ligga åtskilliga meter ner under marken och tåget gå i en mörk tunnel. Skillnaden är att det går några minuter snabbare med tåget än med färjan.
Torkild Strandberg (L) i Landskrona hävdar att en HH-förbindelse inte skulle möta den svenska exportindustrins behov av säkra, snabba och miljövänliga godstransporter till Europa. Men varför värnar Strandberg den svenska exportindustrin behov? Han ska värna Landskronas intressen och den svenska exportindustrin har inte klagat.
Det finns inget påtagligt folkligt stöd för en ytterligare fast förbindelse över eller under Sundet inom rimlig tid. Kapaciteten räcker ett bra tag framöver. Först bortom år 2050 beräknas det finnas behov av ytterligare kapacitet.
En fast HH-förbindelse skulle inte gynna Helsingborg. Däremot skulle resande från Ängelholm, Halmstad och andra platser få en smidig förbindelse med Helsingör och området norr om Köpenhamn.
Folke Schimanski:
Hur mycket bryr sig den svenska vänstern om situationen i Iran?
Att döma av diverse kommentarer i sociala medier är fokus helt riktat mot USA, inte mot vad som sker i Iran. Visst förekommer kritik av den blodbesudlade teokratin, men det sker mera i förbigående.
När jag påpekar att iranierna själva ska bestämma över sitt öde möts jag av en skur av paternaliserande kommentarer.
En iranskfödd författare, som väljer att kalla denna reaktionära regim ”rätt progressiv”, tycker att jag vet för lite om Irans politiska förhållanden och om landets kultur. När jag påpekar att jag vistats i landet i två år, redogör för vilka böcker som står i min bokhylla om Iran, nämner att jag följer oppositionella mejlutskick och ber honom gärna komma med ytterligare tips, så får jag inte något svar.
En annan kommentator går på i samma nedlåtande stil, också gentemot iranierna. Han och en annan tyckare anser att de protesterande har valt fel tidpunkt, och att vi i nuvarande läge inte ska stötta dem i onödan, för det gynnar ju USA. Priset tar en kommentator som skriver att han oförbehållsamt stöder demonstranterna för Khamenei och deras antiamerikanska slagord.
En kommentator understryker att de som demonstrerar mot regimen tar avstånd från Trumps ovälkomna inblandning, som verkar vara det allt överskuggande problemet. Det är ju det som är pudelns kärna. Iran och dess folk, som i cirka hundra år blivit styrt av Anglo Iranian Oil Company och sedan av en CIA-insatt regim, avskyr att andra talar om för dem vad de ska tycka.
Gå till toppen