Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Klimatarbetet kräver mer effektivitet än vad regeringen visar prov på.”

Politiska beslut kräver ofta att man kan hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det gäller även frågan om miljözoner. Det skriver de två moderaterna Maria Malmer Stenergard och Jessica Rosencrantz.

Efter bostaden är bilen en av familjernas största investeringar, skriver Maria Malmer Stenergard och Jessica Rosencrantz.Bild: Sven-Erik Svensson
Moderaterna arbetar just nu intensivt med att förnya partiets klimat- och miljöpolitik. En viktig utgångspunkt är effektivitet och förutsebarhet. Varje skattekrona måste uppnå största möjliga nytta för miljön och klimatet. Vi har inte tid eller råd med sådana symbolhandlingar som regeringen prioriterar.
Politiska beslut kräver ofta att man kan hålla flera saker i huvudet samtidigt. Det gäller även frågan om miljözoner, som inte är fullt så enkel som företrädare för Miljöpartiet vill göra gällande (Aktuella frågor 13/1).
Moderaterna är inte emot miljözoner som verktyg. Däremot måste nya verktyg införas med respekt för de investeringar människor har gjort och därför är det för tidigt att ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner redan år 2020.
Efter bostaden är bilen en av familjernas största investeringar. Många av de dieselbilar som Miljöpartiet vill förbjuda fick fram till nyligen skattereduktion, eftersom de bidrar till minskade koldioxidutsläpp. När alliansregeringen tog över makten efter Socialdemokraterna 2006 hade Sverige Europas äldsta och mest bränsleslukande bilpark efter Albanien. Utsläppssnåla dieselbilar var en del i en nödvändig omställning som även Miljöpartiet förespråkade.
Nu behövs krafttag mot diselbilarnas utsläpp av hälsofarliga ämnen, såsom kväveoxid, för att få bättre luftkvalitet i städerna. Men nya regelverk måste ta hänsyn till att många miljömedvetna familjer, för inte så länge sedan, har gjort stora investeringar som riskerar att tappa stort i värde om miljözoner införs med kort varsel. Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att människor är med på det. Ska det ske krävs långsiktighet och framförhållning men också insikten att en hållbar ekonomi är en förutsättning för ett hållbart miljöarbete.
Moderaterna har presenterat flera förslag som syftar till att förbättra luftkvaliteten, samtidigt som vi respekterar att människor i stora delar av landet saknar alternativ till att ta bilen.
Vi vill bland annat ge kommunerna möjlighet att ha olika parkeringsavgifter utifrån fordonens miljöklassning och skapa parkeringsplatser för bilpooler. Vi föreslår också utbyggd infrastruktur för elbilar, krav på ökad inblandning av biodrivmedel, och införande av bonus-malus-beskattning som innebär att nya bilar med låg klimatpåverkan får en premie som finansieras av en höjd skatt på bilar med höga utsläpp. I detta sammanhang kan det vara värt att notera att dieselbilar möjliggör betydligt större inblandning av biodrivmedel än bensinbilar.
Trots att Miljöpartiets företrädare vill ge ett annat intryck har regeringen inte presenterat något konkret förslag för utbyggnad av höghastighetståg, varken när det gäller finansiering eller tidsplan.
Höghastighetståg är en kittlande tanke men med hisnande kostnader, något som regeringen inte har täckning för. Det är hög tid för regeringen att lämna ett tydligt besked vad den vill när det gäller höghastighetsbanor.
Moderaterna vill bygga ut järnvägen och matchar varje krona som regeringen lägger - samtidigt som vi ökar anslagen till järnvägens underhåll med 50 procent. Att däremot låna minst 200 miljarder kronor till ett osäkert projekt där ingen ännu känner till de totala kostnaderna, som Miljöpartiet vill, är att utsätta skattebetalarna för stora risker.
Underhållet av Sveriges järnväg är kraftigt eftersatt och pendlare fryser på perronger i väntan på tåg som inte kommer.
Järnvägen måste fungera här och nu. Vi kan inte sätta vårt hopp till ett osäkert projekt som i bästa fall kan stå klart om flera decennier.
Vi prioriterar en ansvarsfull utbyggnad av järnvägen för framför allt arbetspendling men också för det behov godstrafiken har, framför nya höghastighetsbanor. Det är mer hållbart och ansvarsfullt. Så får Sverige också så mycket järnväg som möjligt för varje satsad krona.
Klimatarbetet kräver mer effektivitet än vad regeringen visar prov på. Arbetet för långsiktig hållbarhet kräver långsiktig politik med respekt för människors ekonomi och vardag. Med de utgångspunkterna tar vi oss an det klimat- och miljöarbete som Sverige så väl behöver.

Maria Malmer Stenergard

Jessica Rosencrantz

Maria Malmer Stenergard (M) är miljöpolitisk talesperson.
Jessica Rosencrantz (M) är trafikpolitisk talesperson.
Gå till toppen