Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Det behövs en kedja av drivkrafter och krav för att invandrare ska lära sig svenska.”

Moderaterna i Helsingborg har sedan länge fokuserat på att nyanlända som kommer till staden snabbt ska lära sig svenska. Men det räcker inte. Nu behövs ett samlat paket med skärpta språkkrav för invandrare. Det skriver de två moderaterna Peter Danielsson och Jonas Jacobsson Gjörtler.

SFI i Helsingborg. Vi vill skapa en tydlig koppling mellan kunskapsmål och ersättning för nyanlända som läser SFI, skriver Peter Danielsson och Jonas Jacobsson Gjörtler.Bild: Anders Malmberg
Sverige har omfattande integrationsproblem. Det finns 130 bostadsområden där inte ens hälften av de vuxna går till arbetet på morgonen. Tre av dem ligger i Helsingborg. Det tar åtta år innan ens hälften av de nyanlända har ett jobb. Allt enligt Statistiska centralbyrån.
Det är viktigt att det sker en förändring. Kunskaper i svenska är nyckeln till integration och vägen in i det svenska samhället. Den som kan det svenska språket har lättare att få jobb och bli en del av samhället.
Moderaterna i Helsingborg har sedan länge fokuserat på att nyanlända som kommer till staden snabbt ska lära sig svenska. Genom att ingå i stadens politiska styre har vi kunnat ställa krav och förbättrat förutsättningarna. Viktigt är till exempel nivågruppering så att alla får studera utifrån sina förutsättningar, och att svenska för invandrare, SFI, erbjuds i olika sammanhang, som på arbetsplatser, så att fler kan delta. Men det räcker inte. Fortfarande lär sig många svenska alldeles för långsamt eller inte alls. Därför behövs ett samlat paket med skärpta språkkrav för invandrare:
Vi vill skapa en tydlig koppling mellan kunskapsmål och ersättning för nyanlända som läser SFI. Den som presterar, når sina mål, ska få ut sin ersättning. Idag kan ersättningen bara minskas om eleverna inte kommer till undervisningen.
Enligt Skolverket klarade endast sex av tio inskrivna 2016 sin SFI-kurs inom ett år. Moderaterna föreslår därför att SFI-elever ska få individuella kunskapsmål, alltså att varje elev får egna mål som är avpassade och realistiska. Ersättningen ska kunna minskas eller dras in om den som läser SFI inte uppnår målen inom en angiven tid. Att sitta av tiden i klassrummet ska inte räcka som motprestation. Detta är något som ska gälla i hela Sverige och därför måste klubbas i riksdagen.
Moderaterna vill också att godkända kunskaper i grundläggande svenska ska vara ett krav för att få permanent uppehållstillstånd. Godkända kunskaper i svenska ska också vara ett krav för medborgarskap. Men här ska det finnas ett test som kräver kunskaper på en högre nivå än vad som krävs för permanent uppehållstillstånd.
Helsingborg gör mycket för att alla ska kunna läsa SFI. Det finns en kundvalsmodell som gör att det inte är några köer till skillnad från i många andra skånska kommuner. Det finns också SFI i kombination med praktik, SFI på distans och SFI-undervisning som flyttats ut till arbetsplatser med många nyanlända. Föräldralediga kan få SFI-undervisning i sina bostadsområden. Allt detta görs för att fler ska kunna delta i undervisningen. Trots det är resultaten inte tillräckligt bra. Därför anser Moderaterna att kommuner ska kunna kräva att personer med bristande svenskkunskaper och som får försörjningsstöd ska delta i SFI-undervisning även under sin föräldraledighet. Då kan de närma sig arbetsmarknaden istället för att glida längre ifrån den. I Helsingborg har vi redan drivit igenom det kravet. Det är möjligt genom att SFI-undervisningen sker på ett antal av Helsingborgs familjecentraler där det även finns öppen förskola.
För att tillgången till SFI för föräldralediga inte ska vara beroende av att undervisningen sker i anslutning till en öppen förskola vill Moderaterna i Helsingborg ge utökad rätt till förskola för barn till föräldrar med försörjningsstöd.
Med dessa reformer på plats uppstår en kedja av drivkrafter och krav för att invandrare ska lära sig svenska. Genom tydliga språkkrav kan den som är ny i Sverige snabbare gå från nyanländ till nyanställd och slutligen ny medborgare.

Peter Danielsson

Jonas Jacobsson Gjörtler

Peter Danielsson (M) är förste vice partiordförande och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) är riksdagsledamot.
Gå till toppen