Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Fritidshus stoppas på Ven

Markägare på Ven vill stycka av mark och skapa plats för tre fritidshus. Men planerna stoppas med hänvisning till att öns landskapsbild.

Det är ägare till en fastighet utmed Landsvägen, mitt på ön, som begärt förhandsbesked för att stycka av mark. Tanken är att uppföra tre 1,5-plans bostadshus på ett 4 800 kvadratmeter stort område.
Men det blev avslag i stadsbyggnadsnämnden.
– Det ligger i en del av Ven som är viktigt att behålla orört, ett mellanrum mellan hussamlingar där vi vill slå vakt om den öppna siktlinjen, säger Petter Eiring, stadsarkitekt.
Politikerna följde enhälligt tjänstemännens avslagsförslag när frågan var uppe för beslut.
– Det är ofta svårt med ny byggnation på Ven. Där finns fyra riksintressen att ta hänsyn till säger Petter Eiring.
Och avser då riksintressen för kulturmiljövård, naturvård, kustzon och friluftsliv. Dessutom är områdets landskapsbild skyddad.
Sedan ett år tillbaka har tjänstemännen riktlinjer som stöd för hanteringen av för bygglovsfrågor på Ven. Dessa togs fram och förankrades politiskt efter att kommunens förslag till områdesbestämmelser stoppats i högsta rättsinstans.
Läs mer: Nya riktlinjer för mer bebyggelse på Ven
Och det händer att bygglovsansökningar får ja även på Ven.
– Vi gör en seriös prövning i varje enskilt fall, säger Petter Eiring.
Vens landskapskaraktärer är indelat i sex olika delområden
Gå till toppen