Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Alltför många valsedlar röjer hemligheten.

Onödigt många.Bild: SÖREN ANDERSSON / TT
Valhemligheten kan värnas bättre. Ordningen i svenska vallokaler har ifrågasatts av såväl EU-kommissionen som internationella valobservatörer. Att låta väljare plocka valsedlar öppet är ingen lyckad modell. Folk kan känna sig pressade eller illa till mods inför andras nyfikna ögon.
Regeringen tog till sig kritiken och tillsatte en utredning som efter många turer i veckan landade i ett förslag. Enligt en promemoria från justitiedepartementet ska det finnas en plats i eller i anslutning till vallokalen där det ska gå att plocka valsedlar utan att andra kan se. Exakt hur dessa utrymmen ska utformas blir upp till de enskilda kommunerna att bestämma.
Visst låter det bättre, men fortfarande inte optimalt.
Utredningen som presenterades häromåret föreslog ett slags nya skärmar, stora nog att rymma ställ med valsedlar från samtliga partier. Det lät som en god lösning – i teorin. Remissvaren bidrog till att problematisera förslaget. Förutom att det skulle kosta hundratals miljoner kronor att förverkliga invände många att det kunde öppna för röstsabotage. Väl avskilt från valfunktionärernas ögon skulle illvilliga kunna blanda ihop eller ta bort vissa valsedlar.
Vid jämförelse är det nya förslaget från justitiedepartementet klart bättre. Jämte stärkt skydd för valhemligheten ska det bli enklare att personrösta. Förutom att kryssa i rutor ska väljarna kunna skriva kandidaters namn på valsedlar som saknar förtryckta alternativ.
Men varför inte ta steget fullt ut mot en smartare röstningsmodell?
Det ingick inte i utredningsuppdraget att se över själva valsedelssystemet, men mycket talar för att det är där som ändringarna borde göras. Nuvarande ordning är både krånglig och kostsam. Inför valet 2014 trycktes det upp över 560 miljoner valsedlar, varav merparten naturligt nog aldrig hamnade i några valkuvert.
Tröskeln för nya partier blir hög – de ska själva finansiera, trycka upp och distribuera valsedlar.
Goda exempel saknas inte. I många andra länder, som Danmark, finns alla partier och kandidater på en och samma valsedel. Väl bakom skärmen kan väljarna sedan kryssa i sina önskade val i lugn och ro. Och även på en sådan valsedel borde det vid behov kunna skrivas till ytterligare alternativ. I Finland är det ännu enklare – tack vare personval: väljaren skriver helt enkelt kandidatens nummer på en tom valsedel.
Vid jämförelse är det väldigt svårt att se något som talar för att fortsätta med den nuvarande modellen. Men på valdagen, den 9 september, blir det hur som helst flera hundra miljoner valsedlar över igen. De behöver inte ens skärmas av bättre än 2014 – lagändringarna träder inte i kraft förrän den 1 oktober.
De som känner obehag vid valsedelsstället får alltså åter plocka på sig hela floran och trösta sig med att det blir avskärmat nästa gång. Eller, ännu hellre, ett helt nytt system.
Det ska vara enkelt att rösta. Och självklart att var och en själv kan välja ifall någon annan ska få veta hur man röstar.Valhemligheten är central för demokratin.
Gå till toppen