Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Debattinlägg: ”Den som kommer till Sverige för att bygga sin framtid här ska mötas av högt ställda krav.”

Att jämföra vuxna människor som kommer från andra länder för att bygga sin framtid i Sverige, och i de allra flesta fall försörjer sig på bidrag, med högstadieelever som har skolplikt enligt svensk lag är oseriöst. Det skriver de två moderaterna Peter Danielsson och Jonas Jacobsson Gjörtler.

Peter Danielsson och Jonas Jacobsson Gjörtler.
Det inte alltid lätt att lära sig ett nytt språk, precis som Ulla Thell skriver (Aktuella frågor 1/2). Olika personers förutsättningar att ta till sig språket varierar också. Just därför föreslår vi individuella kunskapsmål för nyanlända SFI-elever. Målen ska vara realistiska och utformas med hänsyn till varje elevs erfarenheter, förstaspråk och tidigare utbildning.
Vi förväntar oss inte att någon ska lära sig svenska på ett år, vilket Ulla Thell påstår.
Värt att notera är Ulla Thell inte bara är SFI-lärare, utan även vänsterpartist. Till skillnad från Vänsterpartiet, anser vi moderater att den som kommer till Sverige för att bygga sin framtid här ska mötas av högt ställda krav. Och därför behövs en tydlig koppling mellan kunskapsmål och ersättning för nyanlända som läser SFI. För den som inte når sina individuella kunskapsmål inom en angiven tidsram ska ersättningen kunna minskas eller dras in.
Läs mer: ”När man blivit vuxen har hjärnans förmåga att ta till sig språk förändrats.”
Ulla Thell anser att kunskapskraven för att klara SFI innebär att eleverna måste kunna hantera det svenska språket på ett sätt som inte ens alla niondeklassare klarar av, och ställer sig frågande till varför vi inte vill att högstadieelever med svenska som första språk ska kunna förlora ekonomiskt bistånd eller tvingas flytta ifrån sin familj om de blir underkända i svenska. Att i detta sammanhang jämföra vuxna människor som kommer från andra länder för att bygga sin framtid i Sverige, och i de allra flesta fall försörjer sig på bidrag, med högstadieelever som har skolplikt enligt svensk lag är oseriöst. Det visar tydligt hur Vänsterpartiet ser på den integrationsutmaning Sverige och Helsingborg står inför.
Det faktum att många människor bor i Sverige i flera år utan att lära sig svenska, och därmed i princip vara uträknade från möjligheten till ett jobb, verkar inte bekymra Vänsterpartiet. Vi menar tvärtom att integrationen är en av Sveriges och Helsingborgs viktigaste framtidsfrågor.
Läs mer: ”Vi utgår ifrån att alla nyanlända vill lära sig svenska. Ställ krav på skolan, inte bara på eleverna.”
Vi håller med Ulla Thell om att det inte räcker att prata svenska i klassrummen. Ett av de bästa sätten att bli en del av det svenska samhället är genom jobb och egen försörjning. Man får arbetskamrater och lär sig hur Sverige fungerar. Därför vill Moderaterna stärka arbetslinjen och skapa nya vägar in på arbetsmarknaden, bland annat genom de inträdesjobb som Alliansen föreslagit. De innebär att den som får ett inträdesjobbägnar en del av sin arbetstid åt praktik. Man får självklart lön för den tid man jobbar, men inte full lön eftersom man inte jobbar fullt ut.
Läs mer: ”Det behövs en kedja av drivkrafter och krav för att invandrare ska lära sig svenska.”
Vår tanke är inte att alla ska lära sig perfekt svenska – för det är överskattat. Däremot är grundläggande kunskaper i svenska underskattat. Därför behövs tydliga språkkrav för nyanlända. Grundläggande svenskkunskaper är avgörande för att man ska kunna få sitt första jobb, utöva sina demokratiska rättigheter och bli en del av svenska samhället.

Peter Danielsson

Jonas Jacobsson Gjörtler

Peter Danielsson (M) är förste vice partiordförande och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) är riksdagsledamot.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: SFI
Gå till toppen