Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Fler självmord bland ensamkommande

Självmord är betydligt vanligare i gruppen ensamkommande än bland svenska unga. Förra året tog tolv ensamkommande asylsökande barn och unga livet av sig. De var pojkar och unga män, främst med ursprung i Afghanistan som väntade på besked om asyl.

Förra året tog tolv ensamkommande barn och unga livet av sig. Det konstaterar Socialstyrelsen i en ny kartläggning. Arkivbild.
– En som tar livet av sig är en för mycket, säger Mahboba Madadi, ordförande för Ensamkommandes förbund.
2015 rapporterades inga fall av självmord bland ensamkommande i Sverige, 2016 var antalet färre än tio – men 2017 rör det sig alltså om tolv. Det visar en kartläggning som Karolinska institutet gjort på uppdrag av Socialstyrelsen.
Trenden är oroande, anser myndigheten.
– Det är ändå ett tydligt språk, att det är noll 2015 – och nu tolv unga individer i Sverige som mår så dåligt att de väljer att ta sina liv, säger Petra Rinman, chef för Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga.
Andelen ensamkommande som tar livet av sig är betydligt högre än bland jämnåriga som växt upp i Sverige.
– Den är nio gånger så stor, säger Petra Rinman.
Dröjsmålen i asylprocessen, oron kring åldersbedömningar och stramare regler för familjeåterförening bidrar.
– De är ensamma, saknar familj. De kom hit med ett hopp om att få vara trygga. Men den långa väntan på besked, och att se andra i samma situation få avslag, påverkar deras psykiska hälsa. Det blir en hopplöshet, säger Mahboba Madadi.
Hon är kritisk mot Migrationsverket och de brister i systemet hon anser finns där.
– Vilket beslut man får kan bero på vilken handläggare man har, om tolken översätter rätt, hur kompetent ens advokat är. Det är stressande för ungdomarna.
Många ensamkommande har dessutom tuffa erfarenheter med sig redan när de kommer till Sverige.
– Den vägen som många kommer är farlig, man kan inte vara säker på att överleva. Det är som en mardröm som påverkar hela deras liv, säger Mahboba Madadi.
– De individer som tagit livet av sig har ofta haft en otrygg uppväxt, kort eller ingen skolgång, en del har haft inslag av barnarbete och misshandel. Alla de delarna är riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid, säger Petra Rinman.
Forskarna bakom rapporten anser att det nu behövs akuta åtgärder för att förhindra fler självmord i gruppen.
– En sak är att skapa skyddade miljöer åt individerna. Att man får stanna kvar i ett tryggt boende, att man har kontinuitet i skolan. Hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra aktörer behöver se till att förutsättningarna blir de bästa och uppmärksamma om någon mår dåligt, säger Petra Rinman.
Mahboba Madadi efterlyser träffpunkter där ungdomarna kan slippa ensamheten, men också få stöd av professionella som exempelvis psykologer.
– Det här är barn som tvingats att ta ett vuxenansvar. Det behövs mötesplatser där de kan träffas och prata och ha olika aktiviteter. Det kan hjälpa dem att känna sig tryggare.
TT har sökt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) för en kommentar.
Fakta

Tolv fall

Förra året identifierades tolv fall av självmord bland ensamkommande asylsökande mellan 10 och 21 år i Sverige.

Alla identifierade fall var pojkar eller unga män.

När det gäller självmordsförsök var majoriteten pojkar eller unga män.

De flesta hade sitt ursprung i Afghanistan och väntade på besked om de ska få asyl i Sverige eller inte.

Det så kallade suicidtalet, alltså antal individer per 100000 som tagit livet av sig, är betydligt högre bland ensamkommande än jämnåriga i den svenska befolkningen. För ensamkommande var suicidtalet 51,2, vilket är nio gånger högre än svenska barn och unga.

I rapporten utgår forskarna från en population av ensamkommande på 23425 under 2017.

Bara helt bekräftade suicidfall har tagits med i samarbete med Rättsmedicinalverket.

I Sverige tar varje år drygt 1100 personer sitt eget liv.

Källa: Socialstyrelsen, KI, Folkhälsomyndigheten

Gå till toppen