Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Östersjötorsken är en förlorad ekonomisk resurs. Ingen kan tjäna pengar på den. Låt den inte också gå förlorad som art.”

Trots att det är förbjudet kastas miljontals torskar överbord varje år. Det skriver Conrad Stralka, verksamhetschef vid stiftelsen Baltic Sea 2020.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Torsken i Östersjön mår sämre än någonsin, skriver Conrad Stralka.

Bild: Lars Laursen

Annons

Ingen äger den fisk som finns Östersjön. Den är Östersjöstaternas gemensamma resurs som politiker och myndigheter är satta att förvalta på ett långsiktigt och hållbart vis.

Mycket av Sveriges fiskepolitik styrs av EU och år 2014 reformerades den. Många, inklusive vi i stiftelsen Baltic Sea 2020, trodde starkt på den nya fiskelagen, men det tog inte lång tid innan vi insåg att våra förväntningar inte skulle infrias.

Bland flera viktiga beslut som EU:s fiskeministrar tog var det ett som var av stor betydelse för fiskbeståndet, förbudet för yrkesfiskare att slänga oönskad fångst överbord. Fisk kastas i regel överbord för att den är för liten för att säljas eller för att den saknar ekonomiskt värde. Förbudet kallas landningsskyldigheten och infördes i Östersjön 2015. Beslutet hade en stor folklig och politisk opinion bakom sig och Sveriges vice statsminister Isabella Lövin (MP) drev frågan hårt under sina år som EU-parlamentariker.

Annons

Annons

Nyligen publicerade organisationen Our Fish en rapport som visar att trots att det sedan 2015 är förbjudet slängs miljontals torskar överbord varje år i Östersjön.

För att underlätta införandet av landningsskyldigheten har EU gjort det lagligt att sälja mindre torskar. Orsaken är att det oftast är små torskar som slängs.

Flera länder har också försökt förbättra torsktrålarna eftersom de står för 97 procent av utkasten, dumpningen av fisk överbord. Men i verkligheten har de åtgärderna resulterat i att nu säljs ännu mindre torskar samtidigt som den utlovade förbättringen av trålarna inte visat några resultat. Istället kastas fortfarande miljontals torskar överbord. Det är inget annat än ett meningslöst slöseri.

Torsken i Östersjön mår sämre än någonsin. Fångsterna är nere på historiskt låga nivåer samtidigt som torsken minskat dramatiskt i storlek. Att det är så får stora konsekvenser för Östersjön, eftersom torsken är Östersjöns viktigaste rovfisk. Om torsken försvinner förändras hela ekosystemet.

Det är lätt att formulera ambitiösa politiska mål men utan uppföljning och efterlevnad betyder lagstiftning ingenting. Myndigheter och politiker måste ta sitt ansvar för att de reformer de drivit igenom också uppnår sina syften.

En bristande kontroll av yrkesfisket och höga utkast borde höra till historien.

Annons

Baltic Sea 2020 vill se ett långsiktigt hållbart fiske där konsumenter och oroliga medborgare vet att fiskbeståndet förvaltas på ett ansvarsfullt vis. Så är tyvärr inte fallet idag.

Annons

Bottentrålning efter torsk i Östersjön måste få ett stopp.

Om bottentrålningen upphörde skulle de små torskarna som trålas upp och slängs tillbaka döda, hinna växa till sig och föröka sig. Torsken skulle även få en chans att sprida sig i Östersjön och på så sätt vara tillgänglig för det kustnära mer miljövänliga fisket och för fritidsfiskare. På det sättet skapas en mer långsiktig och hållbar situation för fisket i Östersjön.

Klimatminister Isabella Lövin (MP) och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) måste nu börja ta sitt ansvar för torsken i Östersjön och se till att Sverige inte är ett land som ignorerar systematiska regelöverträdelser.

Sverige bör vara ett föregångsland när det kommer till hållbar förvaltning av fiskbestånd.

Idag är Östersjötorsken en förlorad ekonomisk resurs. Ingen kan tjäna pengar på den. Låt den inte också gå förlorad som art.

Conrad Stralka

Conrad Stralka är verksamhetschef vid stiftelsen Baltic Sea 2020.

Annons

Annons

Till toppen av sidan