Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min mening

Läsartext: Vi måste ta kontroll över utvecklingen av robotar och artificiell intelligens

Polisens bombrobotar är bra exempel på maskiner som gör jobb som är väldigt farliga för människor.Bild: Tobias Andersson
Är roboten vår bästa vän? Jag blir lite förvånad över att det satsas så oerhört mycket kraft och pengar på att skapa tänkande, tekniska maskiner, robotar, som bara sägs bli bättre och bättre, och mera lika oss människor. AI, artificiell intelligens kanske till och med blir överlägsen oss människor.
Vi är väl drygt sju miljarder människor redan, och många talar om överbefolkningsproblem, så då behöver vi väl inte försöka kopiera oss själva? Alltför många människor är utan jobb, och vill inget hellre än att arbeta. Vem vill att robotar skall ersätta människor i deras arbete? Fråga de som ännu har jobb.
Okej, de kan ju vara bra att ha för arbeten som är för farliga och riskerar att skada människor. Till exempel bombdesarmering, brandröjning, giftsanering och så vidare.
Om vi skall utveckla avancerade tekniska system som kan hjälpa människor på olika sätt så måste de ju inte likna oss. De kan ju gärna försöka göra vissa saker säkrare och bättre än vi, som ju ibland gör misstag som förklaras av den mänskliga faktorn.
Är det inte bättre att vi försöker styra utvecklingen av tekniska hjälpmedel? Så att vi inte slentrianmässigt säger att utvecklingen måste gå framåt, och inte inser att den gör oss arbetslösa.
Om utveckling skall vara framgångsrik måste den ju nå de mål som satts upp. Och att man rimligt kan mäta vad som uppnåtts. Att skapa robotar som gör ett fåtal rikare och många människor arbetslösa kan nog aldrig bli ett mål i en demokratisk, jämlikhetssträvande stat?
Eller hur? Varför är då risken så stor att det ändå blir så?
Prognoser talar redan om vilka grupper av arbeten som kommer att ersättas av robotar framöver. Vem vill detta? (Läs: vem tjänar på detta? Och tänk: vem blir förlorarna?)
För att motverka en sådan utveckling så måste vi nog tänka längre, förslagsvis att:
Politiker måste våga utmana och styra teknikutvecklingen. Den skall väl först och främst skapa välstånd för oss alla, och vara en hjälp för människors dagliga behov.
Beskattning av människors arbetskraft bör ersättas med beskattning av den färdiga produkten, så att tekniska hjälpmedel också beskattas i högre utsträckning än vår mänskliga arbetskraft.
Skapa idébanker om vilka typer av önskvärda tekniska produkter som vi skulle vilja utveckla och som tekniska råd på olika nivåer i stat och kommun kan anslå medel för, eller låta enskilda företagare utveckla och tillverka.
Att förändra beskattning av mjukvara (programvara) så att skatteuttaget ökas för varje kopia. För att skapa statliga intäkter till andra behövliga satsningar för vårt välstånd.
Att ändra patentregler så att produkter som kan vara livsavgörande bara mycket kort kan patenteras, eller inte alls (typ läkemedel, skyddsutrustning, alarm, etcetera).
Andra kan säkert bidra med flera vettiga långsiktiga förslag som kan öka vårt behov av mänsklig arbetskraft och i motsvarande mån minska behov av robotar i mänsklig gestalt.
Det vore spännande om en dialog om detta kan komma igång!

Göran Berg

Läs mer: Skriv på Min mening
Gå till toppen