Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Elev var borta en termin – skolan kritiseras

En långvarig frånvaro hos en elev i Åstorps kommun har lett till ett ärende hos Skolinspektionen. Kränkande behandling är orsaken, anser föräldrarna – bristande åtgärder från skolan, enligt myndigheten.

I flera månaders tid under förra året höll sig en elev i Åstorps kommun borta från skolan – utan giltig frånvaro.
Detta för att en elevassistent ska ha uppträtt kränkande, hånfullt och vid tillfällen också skrattat åt eleven i fråga, enligt en anmälan till Skolinspektionen som föräldrarna gjort.
Men enligt skolan och kommunen finns det inget som kan styrka påståendena, eftersom ingen annan varit i närheten när dessa händelser ska ha skett. Dessutom ger elevassistenten – som skolan anser agerat korrekt – en helt annan bild av hur det ska ha gått till.
Eftersom det inte finns tillräckligt med bevis för att de kränkande händelserna ska ha skett, kan inte Skolinspektionen gå vidare på just de punkterna.
Däremot anser myndigheten att skolan inte gjort tillräckligt åt orsaken bakom all frånvaro. I grundskolan råder det närvaroplikt och skolans rektor har därför kallat till möten med föräldrarna – utan att dessa har dykt upp, enligt kommunen.
Skolinspektionen anser dock att kommunen och den berörda skolan inte utrett orsaken bakom all frånvaro tillräckligt och därmed kunnat säkra elevens skolgång.
Dessutom skriver inspektionen att Åstorps kommun och skolan måste utreda en av de anmälda kränkande händelserna vidare, samt se till att skolpersonalen rapporterar alla misstänkt kränkande händelser till rektorn.
Gå till toppen