Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Många äldre fastnar i alkoholberoende

Långa väntetider, allt fler som fastnar i alkoholberoende och hemlöshet. Förutsättningarna för många av landets äldre har försämrats.

Det finns stora skillnader i hur länge äldre får vänta på en plats på ett särskilt boende.
I snitt är väntetiden från beslut till besked om inflyttning 56 dagar, konstaterar Socialstyrelsen i sin lägesrapport om äldrevården.
Men skillnaderna mellan olika kommuner är stora. I Ljusnarsbergs kommun uppgav man att väntetiden förra året bara var en dag, att jämföra med 295 dagar i Perstorps kommun.
– Det är väldigt länge, säger Michaela Prochazka på Socialstyrelsen.
TT: Men är det för länge?
– Absolut. Behovet är individuellt, men om man har ansökt och blivit beviljad en plats så har man ju gjort en bedömning att behovet finns. Man söker ju inte om man inte själv tycker att man behöver det. De allra flesta vill ju bo kvar hemma så länge som möjligt.
Rapporten visar också att allt fler äldre fastnar i ett alkoholberoende. Exempelvis har andelen kvinnor i åldern 65–74 år som vårdas inom specialiserad öppenvård för alkoholberoende mer än fördubblats under de senaste tio åren.
– Det är en trend vi haft och som fortsätter, att andelen äldre som söker för alkoholrelaterade skador och som söker hjälp för ett riskbeteende ökar, säger Michaela Prochazka.
En förklaring, säger hon, är att dagens äldre är av en annan sort än tidigare.
– Många äldre är pigga och aktiva och många tycker om att ta ett glas vin på ett annat sätt än tidigare. Detta ser vi framför allt bland äldre i åldrarna 65 till 74 år och i viss mån i åldrarna därefter, men inte lika tydligt över 85 år. Det är en annan generation med en delvis lite annan syn på livet, säger Michaela Prochazka.
Till det dystra hör också att hemlösheten bland personer över 65 år ökar. Vid kartläggningen 2011 räknades 1 500 äldre personer som hemlösa. Motsvarande siffra 2017 var 1 850, en ökning med 23 procent.
– Vi har valt att lyfta fram de saker som kan bli bättre och utvecklas, men på det stora hela har vi en bra vård och omsorg av de äldre. Många är väldigt nöjda, även om det självfallet finns individuella skillnader. Och flera saker, såsom väntetiderna till ett särskilt boende eller antalet hemtjänstpersonal som de boende möter, ökar inte längre utan har stabiliserat sig, säger Michaela Prochazka.
Fakta

15 personer på två veckor

Under en tvåveckorsperiod 2017 mötte en äldre person med hemtjänst i snitt 15 olika personer ur personalen. Det är samma siffra som 2016, men försämring jämfört med 2007 då motsvarande siffra var 12 personer.

Personer 75 år eller äldre använder i snitt knappt fem olika läkemedel. Mellan åren 2007 och 2016 minskade andelen äldre med olämpliga läkemedel med 53 procent, samtidigt som andelen äldre med tio läkemedel eller fler ökat något de senaste åren.

Under perioden 2000–2015 har medellivslängden ökat med 2,5 år i Sverige. Högst förväntad medellivslängd har kvinnor i Bjurholm och män i Danderyd, sett till perioden 2012–2016. Lägst har kvinnor i Norsjö och män i Överkalix.

Källa: Socialstyrelsen

Gå till toppen