Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min mening

Läsartext: Folk ser vad som händer där de bor samtidigt står politikerna handfallna

Idag finns ett sextiotal särskilt utsatta utanförskapsområden i Sverige med gängkriminalitet, människohandel, personrån, antisemitism och nästan dagliga skjutningar på öppen gata. Det skriver Bo M I Bengtsson.Bild: Björn Lindgren/TT
Efter att ha bott och arbetat i andra kulturer samt besökt många s.k. u-länder förvånas jag över våra politikers gradvisa acceptans av utvecklingsdrag hos oss, som är karakteristika för u-landsmiljöer. För flera decennier sen upplevde jag ”shanty towns” i exempelvis Manila, Nairobi, Port of Spain, New Dehli, Caracas med fattigdom, kriminalitet, gängbildning och laglöshet. Utlänningar varnades att besöka vissa områden och definitivt inte i kvällsmörker.
Idag finns ett sextiotal särskilt utsatta utanförskapsområden i Sverige med gängkriminalitet, människohandel, personrån, antisemitism och nästan dagliga skjutningar på öppen gata. Vanligt folk tycks inse vad som sker i närmiljön men politiska åtgärder har uteblivit.
Korruption är välkänt i u-landsekonomier men förekommer nu hos oss som haft en omutlig byråkrati. Det är inte bara vänskapskorruption utan har påvisats vid t.ex. Statens fastighetsverk, Telia, Försäkringskassan och Transportstyrelsen. Riksrevisorer har tillåtit utomstående få inflytande över granskningar, Högsta Domstolens ordförande misstänks för jäv, gode män för oegentligheter och ambassadanställda för felaktig visumhantering.
För sextio år sedan uppmärksammades bostadssociala brister i radioreportagen om ”Lort-Sverige. Idag genomförs få ”husesyner” med dokumentation av konkret verklighet t.ex. i särskilt utsatta områden, trångboddhet, tiggeri och tiotusentals personer utan egen bostad. Många nyanlända tvingas till tillfälliga, trångbodda lösningar och förflyttningar eftersom regeringen beslöt att alla kommuner skulle ta emot nyanlända och långsiktigt svara för deras omsorg och arbete.
Det beslutet togs trots vetskapen om bostadsbrist i många kommuner och mot principen om kommunalt självstyre. Humanism kännetecknade välkomnandet av många asylsökande men de efterföljande stegen i processen blev knappast humana och värdiga. Dessutom tar det i genomsnitt åtta år för utrikes födda att etablera sig på svensk arbetsmarknad.
Internationell migration kommer att öka och bland Afrikas snabbt växande befolkning med hög arbetslöshet finns många ungdomar som vill söka jobb i Europa. Och så välfärden - som ska bevaras!
Valåret 2014 anförde en partiledare att ”Sverige håller på att gå sönder”. Sen dess har regeringen valt att betona situationen som oacceptabel medan oppositionen undvikit ta makten. Inför årets val krävs inte fokusering på enskilda frågor utan ett helhetsperspektiv: Mot 2025! I stället för enskilda vallöften måste aspiranter på framtida makt redovisa konkreta förslag på aktuella samhällsproblem, prioriteringar och kostnader med konsekvensanalys hur gemensamma resurser ska användas under nästa mandatperiod. Det arbetssättet skulle ingjuta framtidstro för unga, hopp om förbättringar för oroliga och stärka politikers förtroendekapital.

Bo M I Bengtsson

Läs mer: Skriv på Min mening
Gå till toppen