Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Sanering efter gammal kemtvätt utreds

Föroreningar från en sedan länge nedlagd kemtvätt i Perstorp har konstaterats. Nu har föroreningarnas omfattning och möjligheter till sanering utretts.

Den före detta kemtvätten ligger på Stockholmsvägen i Perstorp. Här bedrevs tvätteriverksamhet 1951–1974 i ett uthus som idag används som garage och periodvis också i bostadshusets källare.
En utredning av föroreningens omfattning och olika tänkbara alternativ för sanering har nu gjorts av konsultföretaget Sweco på uppdrag av Sveriges geologiska undersökning (SGU) som driver projektet. Slutsatsen är att man bör göra en sanering.
– Vi ser ingen hälsorisk för de boende eller i husen runt omkring. Vi har sett att föroreningen spritt sig till den kommunala brunnen. Men vattnet renas och det vatten som skickas ut är rent. Samtidigt finns föroreningen i ett område med bostadsbebyggelse. Det skulle kunna innebära risker om saker förändras, om någon till exempel börjar borra en brunn och pumpa åt ett annat håll, säger Erik Bergstedt, projektledare på SGU.
Föroreningens uppkomst är ett lättflyktigt lösningsmedel (perkloretylen) som användes som tvättvätska i kemtvätten.
Den kommunala brunnen där man hittat föroreningar används som vattentäkt och ligger cirka 135 meter norr om den före detta kemtvätten.
Läs också Dricksvatten förorenat efter gammal kemtvätt
Enligt Swecos undersökning finns det föroreningar från kemtvättens verksamhet på fastigheten, i jorden, och i grundvattnet i jordlagret.
Mest förorenat är det i ett område kring garaget. Föroreningar har också spritts med grundvattnet och på vissa ställen övergått i gasform. Saneringen kommer att göras på själva fastigheten.
– Åtgärderna gäller enbart det gamla garaget, det behövs inga åtgärder i eller under bostadshuset. Vi tar bort källan till det som sprider sig med grundvatten. Det kommer att ta sin tid innan halterna sjunker i den kommunala brunnen. Vid brunnen är det satt en gräns. Det går i princip inte att behandla hela jord- och bergvolymen. Tekniskt är det nästan omöjligt och för dyrt, säger Erik Bergstedt.
Hur hög får tvättnotan bli för en sedan länge nedlagd kemtvätt? Den kan sluta på 10-25 miljoner kronor, enligt SGU:s uppskattning.Bild: Jan Aldosson
Saneringen av fastigheten är beroende av statliga bidrag på samma sätt som läderfabriken i Klippan och BT Kemi i Teckomatorp, även om det här är ett projekt i betydligt mindre skala.
Först kommer man att söka pengar till det förberedande arbetet och sedan till själva saneringsarbetet. Totalkostnaden för saneringen kan hamna på 10-25 miljoner kronor, enligt SGU:s uppskattning.
Fastighetsägaren har i det här fallet inget ansvar för föroreningarna och har köpt fastigheten utan vetskap om den tidigare verksamheten.
Kemtvätten har varit nedlagd länge. När länsstyrelsen i början av 2000-talet fick i uppdrag att undersöka kemtvättar som ett led i en nationell satsning blev frågan om sanering aktuell.
– När vi tittade på kemtvättar som bransch dök det här upp och samtidigt upptäcktes halterna i den kommunala grundvattentäkten. Baserat på det lät vi göra en första utredning där vi hittade föroreningar. Man kunde inte säga att föroreningarna hade med kemtvätten att göra, men sannolikt var det så. De utredningar som gjorts nu bekräftar den bilden, säger Johan Wigh, miljöhandläggare på länsstyrelsen.
Gå till toppen