Huvudledare

Ledare: Nya krav för lån löser inte problemen.

Hur blir det med viljan att flytta?Bild: ERIK MÅRTENSSON / TT
Regeringen lyssnade på Finansinspektionen, FI. Vid månadsskiftet införs det skärpta amorteringskrav på bostadslån som FI har föreslagit. Syftet är att motverka riskfyllt hög skuldsättning bland hushållen, men experter varnar även för oönskade effekter.
Regeln säger att nya lån som är mer än fyra och en halv gånger så stora som hushållets årliga bruttoinkomst ska amorteras med 1 procent av totalbeloppet per år. Detta blir utöver de befintliga kraven om 2 procents amortering på lån över 70 procent av bostadens marknadsvärde samt 1 procents amortering ned till 50 procent av värdet.
I förstone väntas bostadspriserna dämpas i de områden där marknaden har varit särskilt het. Men säljstatistik visar att temperaturen redan har börjat sjunka. Och risken är påtaglig att de nya reglerna bidrar till att dämpa de flyttströmmar som redan går trögt
Rörligheten på marknaden är avgörande för folks möjligheter att hitta ändamålsenliga bostäder. Men dagens förutsättningar får vissa att tveka inför en flytt. För äldre personer med stora bostäder kan det till exempel vara billigare att bo kvar än att flytta till något mindre. Det minskar i sin tur utbudet för barnfamiljer som söker större bostäder. Problemet brukar kallas för en inlåsningseffekt och ser ut att kunna förstärkas framöver.
Bankföreträdare påpekar att amorteringskraven kan slå fullt ut mot personer som flyttar från bostäder de har ägt länge.
"Flyttar man med lånet så kommer det att betraktas som ett nytt lån och då omfattas man av de nya reglerna om man har en skuldkvot som är över fyra och en halv", säger Nordeas bolånechef Michael Skytt till Ekot.
Följden kan bli att en flytt till en bostad som på pappret är mindre och billigare i praktiken ger högre boendekostnader.
"Det kan få till följd att man väljer att stanna kvar", konstaterar SBAB:s informationschef Karin Hellgren i radion.
Effekten av de ändrade reglerna bör naturligtvis inte överdrivas. Endast 15 procent av de nya låntagarna väntas få amortera mer till följd av de skärpta kraven. Kruxet är att det sker på en marknad där alltifrån hyressättningsmodell till skatteregler redan bidrar till att förstärka den bostadsbrist som följt i spåren av snabb inflyttning till städerna. De nya amorteringsreglerna kan möjligen dämpa men inte lösa några av bostadsmarknadens grundläggande problem. Inte ens FI-chefen Erik Thedéen tror att den nya åtgärden är tillräcklig, utan ser ett behov av skattereformer.
"Skatter borde inte motverka omflyttning och inte uppmuntra skuldsättning", sade han till TT när förslaget lades fram i höstas.
I grunden lär de flesta politiker hålla med om det. Men ett valår som detta lär få vara beredda att diskutera några djupgående förändringar av bostadsägares ekonomiska villkor. Bäst vore att hantera frågan i breda politiska samtal om skattesystemet som helhet under nästa mandatperiod.
Det finns skäl att fortsätta lyssna på Finansinspektionen. Läget kräver skattereformer.
Gå till toppen