Huvudledare

Ledare: Kort i all ära. Kontantlöst kan bli kaos.

Riksbankschef Stefan Ingves vill ha kvar kontanterna.Bild: Anders Wiklund/TT
Stefan Ingves är bekymrad. I takt med att kontanterna fasas ut hamnar allmänhetens betalningsmedel i händerna på kommersiella aktörer, påpekar riksbankschefen på DN Debatt (27/2). Och utvecklingen i den riktningen går väldigt snabbt.
"År 2007 var värdet av kontanter ute i samhället 112 miljarder kronor. Idag återstår drygt 50 miljarder", skriver han.
För allmänheten märks detta kanske tydligast genom att alltfler butiker och andra verksamheter inte längre tar emot kontant betalning. Samtidigt har uttagsautomaterna blivit färre, liksom antalet bankkontor som hanterar kontanter.
Att riksdagen gett Riksbankens sedlar och mynt en särställning som lagliga betalningsmedel spelar liten roll eftersom det inte ger handeln och bankerna någon skyldighet att acceptera dem.
Konsumenterna gör nu åtta av tio betalningar digitalt och vissa bedömare tror att kontanterna i praktiken kan försvinna på några års sikt. Forskarna Niklas Arvidsson och Jonas Hedman förutspår att det blir så snart som år 2023.
Men som Ingves understryker finns det flera skäl att bromsa utvecklingen, till exempel genom ett lagkrav på banker att hantera kontanter. Dels för att värna det offentligas möjligheter att främja ett effektivt betalningsväsende, dels för att slå vakt om samhällets förmåga att hantera en krissituation.
Riksbankens erbjudande av betalningstjänster behöver moderniseras, konstaterar Ingves, och hänvisar till en utredning om att ge ut elektroniska kronor. Han vill också se ny lagstiftning som är förberedd för en framtid där elektroniska pengar dominerar totalt.
Men beredskap för ett sådant scenario räcker inte. Det är lätt att tänka sig lägen då även ett framtida Sverige kan få svårt att klara sig helt utan sedlar och mynt.
I en tid då digitala krigshot blivit skarpa, vid sidan av militära, måste landet kunna fungera även om centrala kort- och nätbetalningssystem slås ut. Och vad händer om det kontantlösa samhället plötsligt skulle bli strömlöst under en längre tid?
I fjolårets rapport om totalförsvaret framhöll försvarsberedningen att alla svenskar bör ha beredskap att klara sig i en vecka utan hjälp från samhället vid en krissituation. Folk uppmanas till exempel att ha ett litet lager av livsmedel och vatten. En mindre summa kontanter brukar också finnas på listan.
Seriösa preppare satsar dessutom gärna på flera valutor.
På något vis måste hushåll och företag kunna betala för förnödenheter även i kris och det är inte givet att kommersiella aktörer tar ansvar för detta i alla lägen, påpekar riksbankschefen.
Riksbanken har gett ut kontanter sedan 1668 och bör fortsätta göra det framöver. Sedlar och mynt fyller alltjämt funktioner som det inte går att ersätta fullt ut digitalt. Och landets officiella betalningsmedel bör förbli under statlig kontroll.
Även om färre numera ser kontanter som kung vore det ett misstag att låta dem abdikera.
Gå till toppen