Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Debattinlägg: ”Den demokratiska dialogen går förlorad.”

Rektorerna på Lunds kommunala gymnasieskolor bör ompröva sitt beslut att förbjuda ungdomsförbundens bokbord på sina skolor. Grunden för ett demokratiskt samhälle är att politisk dialog och påverkan inte bara är något som berör äldre människor utan även ungdomar. Det skriver företrädare för sex politiska ungdomsförbund i Lund.

Ungdomsförbundens huvudsyfte med bokbord på gymnasieskolor är att de ska fungera som en utgångspunkt för ömsesidiga samtal med eleverna, skriver artikelförfattarna.Bild: Jenny Leyman
Rektorerna för Lunds kommunala gymnasieskolor, Polhemskolan, Katedralskolan, Spyken och Vipan, beslutade i februari att politiska ungdomsförbund inte får ha bokbord på dessa skolor. Beslutet togs mot bakgrund av de nya bestämmelser i skollagen som trädde i kraft den 1 januari.
De nya bestämmelserna innebär att det är skolans rektor som beslutar om politiska partier ska bjudas in för att medverka i utbildningen. Tanken är att en rektor på objektiv grund kan begränsa vilka partier som ska bjudas in och under vilka omständigheter som partier får vara på skolan.
Lundarektorernas beslut motiveras i ett mejl från en av dem till oss med att bokbord inte kan betraktas som en del av elevernas utbildning.
Men att ungdomsförbunden har bokbord på skolorna är förenligt med vad gymnasieutbildningen bör eftersträva enligt den proposition som ligger till grund för de nya bestämmelserna i skollagen. Där kan man läsa: ”En utgångspunkt som anges i direktiven är att det är önskvärt att elever i sin utbildning ges möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning som en del av skolans demokratiska uppdrag att förbereda elever för att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet.” (Prop. 2017/18:17)
Ungdomsförbundens huvudsyfte med att ha bokbord på gymnasieskolorna är att de ska fungera som en utgångspunkt för ömsesidiga samtal med eleverna. Förhoppningen är att ungdomarna ska engagera sig politiskt.
Att samtalen sker inom skolans område är ett försök från vår sida att utforma en mer praktisk diskussionsplattform till en annars hårt strukturerad och formell utbildning. Att Lundarektorerna nu väljer att minska sina elevers möjligheter att diskutera politik utanför klassrummen är inget annat än att begränsa deras förmåga att utvecklas till tänkande och kritiska individer.
Grunden för ett demokratiskt samhälle är att politisk dialog och påverkan inte bara är något som berör äldre människor utan även ungdomar. Att ungdomsförbunden har bokbord på skolorna gör att det uppstår en vardaglig kontakt mellan gymnasieelever och politiska representanter. För en del leder det till ett första steg in i ett politiskt engagemang.
Ett förbud för bokbord bidrar till att främst icke röstberättigade ungdomars möjlighet att påverka samhället och den politiska debatten minskar. Därför vill vi uppmana de ansvariga rektorerna att ompröva sitt beslut, för visst vore det beklagligt om den demokratiska dialogen gick förlorad.
Carl Lundberg
vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Lund
Adrian Kasperczyk
ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Lund
Vivianne Olsson
ordförande för Grön ungdom i Lund
Lina Olsson
ordförande för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund i Lund
Karl Melin
ordförande för Moderata ungdomsförbundet i Lund
Ida Alterå
ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund i Lund
John Sunnqvist
ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Lund
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen