Min mening

Läsartext: Med ett förbud mot skottsäker väst skulle ännu en mördare vara på fri fot

Vapenvåldet dödar och skadar folk i Malmös undre värld relativt ofta. Dagens skribent vill inte ha något förbud mot skyddsvästar eftersom det skulle kunna avskräcka folk från att vittna.Bild: Patrick Persson
Tre polischefer i Malmö skrev en debattartikel tidigare i DN gällande att förbjuda skottsäkra västar. Nu har även ett kommunalråd i Malmö, Andreas Schönström (S), skrivit i HD den 27 februari.
Han stödjer polisen i detta. Det påstås att skyddsvästar är en förutsättning för att en gängkriminell ska våga lämna hemmet. Jag vet inte hur mycket kunskap poliser eller politiker har om hur gängkriminalitet fungerar i Region Syd men uppenbarligen så behöver poliserna och de styrande politikerna skaffa sig kunskap om hur det fungerar i verkligheten.
Jag försvarar inte gängkriminalitet eller att det ska finnas utrymme för de grova brott som begås, men när jag läser debattartikeln så kan jag förstå polisernas resonemang om att skyddsvästar ger falska förhoppningar om att det ska rädda någons liv. För mig är det anmärkningsvärt att ni som är så erfarna poliser överhuvudtaget tycker att en skottsäker väst ger en falsk förhoppning när ni själva bär skottsäker väst i yttre tjänst. Jag vill gärna upplysa poliserna om att skyddsvästens funktion är att skydda en del av kroppen – resultatet kan bli att skador minimeras men även att liv kan räddas. Detta trodde jag poliserna redan visste. Om vi förbjuder skottsäkra västar för gängkriminella, hur många av dem kommer lämna den kriminella världen? Jag tror att ni vet svaret själva.
Skyddsväst har faktisk räddat liv på minst två unga killar som har fallit för kriminella konflikter i Malmö. En av dem har ställt upp och vittnat mot en av männen som ville döda honom. Domen kom den 25 januari 2018 och påföljden blev tolv års fängelse! Visst var väl det bra? Kunna våga ställa upp och vittna? Men det skulle han nog inte kunnat göra om ditt förbjud var verkligt. Han skulle vara död, delvis på grund av förbudet som du stödjer, och ännu en mördare skulle vara på fri fot. Dem har vi gott om i Skåne eftersom ingen vågar vittna. Men denna kille hade skyddsväst och det räddade livet på honom. Utan skyddsväst hade han inte överlevt och inte heller vittnat. Tips till polisen och politikerna: snälla, låt forskning och beprövade metoder styra saker och ting! Inte ert tyckande och åsikter.
Utvecklingen i vårt samhälle har tagit en annan inriktning, gängkriminalitet har blivit mer vanligt. Därför är det viktigt att samhället hänger med och anpassar sig efter den nya utvecklingen. Det finns redan en ny lagstiftning med höjda straff och obligatorisk häktning för vapenbrott och nu finns även ett intresse för att införa visitationszoner. Detta är enligt mig viktigt och ger en tydlig signal till samhället att kriminella handlingar inte accepteras.
Även det politiska budskapet är tydligt, där det framstår att det ska vara svårt att vara kriminell och det ska vara skärpta lagstiftningar. Vi måste komma ihåg att så länge poliserna anpassar sitt arbetssätt så kommer de kriminella också anpassa sitt arbetssätt därefter. Därför är det viktigt att komma ihåg att lösningen inte alltid är att sätta hårt mot hårt.
Självklart ska vi ha det polisiära arbete där det jobbas med att få bort kriminella från gatorna. Men jag vill påminna alla om att problemen kommer kvarstå när de kriminella har avtjänat sitt straff och kommer ut igen. Det är inte en långsiktig lösning att lagföra och låsa in, utan det blir en kortsiktig lösning och process som skattebetalarna i slutändan får stå för.
Jag menar inte att vi inte ska lagföra för det är såklart också en viktig del. Det jag menar är att det är viktigt att även tänka på det långsiktiga målet, som bör vara att hjälpa de kriminella som vill hoppa av och få in dem i samhället. Den långsiktiga lösningen bygger på brottspreventivt arbete. Vi måste ställa oss frågan: vill vi lagföra och låsa in, där sannolikheten är att den kriminella kommer ut till samma förhållanden igen, eller vill vi fånga in och hjälpa de kriminella att komma in i samhället? Vad blir mest kostnadseffektivt i längden?

Yrkesman, socialarbetare

Läs mer:Skriv på Min mening
Gå till toppen