Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Debattinlägg: ”Vi tar skolans demokratiuppdrag på största allvar.”

Skolan har inte som uppgift att vara en arena för politiska partiers rekrytering. Det skriver rektorerna för de kommunala gymnasieskolorna i Lund.

”Vi kommer att hitta former för politiska partier att delta som en planerad del av utbildningen. Ett exempel som redan förekommer är de politiska debatter som anordnas i samband med val”, skriver artikelförfattarna.Bild: TT Sonny Thoreson
Företrädare för politiska ungdomsförbund i Lund och Malena Rosén Sundström, universitetslektor i statsvetenskap, uppmanar oss att ompröva ett beslut grundat i ny lagstiftning som klargör att det är rektor som bjuder in politiska partier att medverka i utbildningen (Aktuella frågor 3/3 respektive 6/3).
Vi avser att följa lagstiftningen och vill förtydliga att företrädare för politiska partier även i fortsättningen bjuds in till våra skolor för att medverka i utbildningen.
Skolans demokratiuppdrag är tydligt:
• Eleverna ska lära om demokrati och mänskliga rättigheter
• Eleverna ska lära sig genom att grundläggande demokratiska värderingar och respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar skolans lärmiljö
• Eleverna ska utveckla förmågor för att som samhällsmedborgare kunna verka aktivt i demokratin
Alla som är verksamma i skolan arbetar med skolans demokratiuppdrag. Vissa ämnen och kurser inom gymnasieskolan har ännu tydligare uppdrag genom ämnesplanerna där ämnets syfte och kursernas centrala innehåll finns.
På våra skolor arbetar alla dagligen med skolans demokratiuppdrag. Det är brett, men skolan har inte som uppgift att vara en arena för politiska partiers rekrytering.
Lagen utgår från att det är skolan som tar initiativet till politiska partiers medverkan i utbildningen och att det ska vara en planerad del av utbildningen. Att politiska ungdomsförbund bokat bokbord på våra skolor har inte varit en planerad del av utbildningen och har heller inte skett på vårt initiativ.
Genom att hitta nya former för politiska partiers medverkan i elevernas utbildning vill vi stärka den demokratiska dialogen.
När skolan tar initiativ till politiska partiers medverkan har eleverna möjlighet att förbereda och efterarbeta tillsammans med lärare.
Den farhåga som de politiska ungdomsförbunden och Malena Rosén Sundström lyfter fram, att ungdomarna berövas möjligheten att prata politik och möta företrädare för politiska partier kommer inte att bli verklighet.
Vi tar skolans demokratiuppdrag på största allvar.
Kvaliteten på den demokratiska dialogen ökar när politiska företrädare bjuds in på skolans initiativ som en planerad del av utbildningen.
Vi kommer att hitta former för politiska partier att delta som en planerad del av utbildningen. Ett exempel som redan förekommer är de politiska debatter som anordnas i samband med val. Allt för att bidra till en förstärkt demokratisk dialog där skolans demokratiuppdrag är tydligt.
Vi vill hitta nya former och välkomnar idéer från de politiska ungdomsförbunden i Lund för hur de skulle kunna delta som en planerad del i utbildningen.
Petra Karlsson
rektor vid gymnasieskolan Spyken
Johan Aspelin
rektor vid gymnasieskolan Vipan
Malin Dahlgren
rektor vid Hedda Anderssongymnasiet
Ingalill Fritzon
rektor vid Katedralskolan
Torbjörn Hanö
rektor vid Polhemskolan
Gå till toppen