Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Med andra ord

Läsarbrev: "Sluta äta nötkött mest effektiva sättet att minska utsläpp."

Sonja Werner:
Kerstin von Seth skriver (6/3) att veganer som äter en massa importerade grönsaker kanske inte är så miljövänliga. Men bland annat forskare på Chalmers har visat att växthusgasutsläppen på grund av maten hos veganer är i snitt 0,5 ton per år jämfört med lakto-/ ovovegetarianers 1,2 ton per år och Medelsvenssons 1,8 ton per år. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att underträffa.
Transporter står för en så liten del att det ur klimatsynpunkt är helt irrelevant. Att sluta äta nötkött är det mest effektiva sättet att minska utsläpp på grund av maten. Nötköttsuppfödning medför utsläpp av koldioxid, metan och lustgas och är den största boven i detta sammanhang.
Gustav Perman:
Ledaren (19/1) om att komma till rätta med den grova brottsligheten och skjutningar anger en rad bra åtgärder som ansvarsutkrävning av chefer, klara och mätbara mål, ny teknik, nolltolerans mot små brott samt mycket större resurser och jämför med hur brottsligheten i New York minskats med 80 procent sedan 1990.
Ledaren missar det helt väsentliga att tillgången på poliser i New York är mycket god och att lönerna är goda; en nyutexaminerad polis tjänar 37 000 kr och efter fem år cirka 70 000 kr med normal övertid. Hälsovård och pensionsvillkor är också förmånliga.
Sonja Werner tycker till om köttkonsumtion. Genrebild.Bild: Henrik Holmberg / TT
Om Sveriges poliser haft högre löner om ca 5000 kr till en kostnad om ca 1,5 miljard kronor hade förutsättningar att bekämpa brottsligheten sett mycket bättre ut.
Jan Fredriksson:
Styrelsen för Bulletin of the Atomic Scientist har justerat Domedagsklockan; den står nu 2 minuter från midnatt. Närmare midnatt har den inte varit sedan 1953, då både USA och Sovjetunionen provsprängde sina första vätebomber. Syftet med domedagsklockan är att varna jordens befolkning inför mänsklighetens stundande undergång.
Trots att risken för kärnvapenkrig har ökat så kritiserar den borgerliga oppositionen regeringen för att den i FN röstade för FN-konventionen om kärnvapenförbud och kallar regeringens ställningstagande mot kärnvapen för plakatpolitik. Orsaken är ivern att ansluta Sverige till Nato, de bryr sig inte om risken för att Sverige eller Norden kan riskera att dras in i ett kärnvapenkrig. Denna ansvarslöshet är skrämmande. Det är som om de inte kan förstå konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Forskarna vid Bulletin of the Atomic Scientist skriver i Washington Post att hotnivån inte har varit så här hög sedan andra världskriget.
Frågan om Nato har för borgerligheten lett till att det som tidigare var en självklarhet – att sträva efter en värld utan kärnvapen och att se till att Sverige inte blir en kärnvapennation – inte längre är självklart. Det är bara att hoppas att det finns en tillräckligt stor opinion som förmår att få sina partier på bättre tankar. Det handlar trots allt om vår överlevnad.
Roland Wennick:
Artikeln från HSB (Aktuella frågor 7/3) om att bostadsrättsföreningar som vill köpa loss sin tomt av Malmö stad får betala dubbelt så mycket som villaägare har dessvärre ett faktafel: skillnaden mellan villor och flerfamiljshus vid friköp är mycket större eftersom kommunen värderar upp tomtens värde utifrån tillåten byggvolym. I vår förening är taxeringvärdet på marken 138 miljoner, men på grund av byggvolymen blir friköpspriset enligt Malmö stad 192 miljoner – för en villa skulle det ha betalats 65 procent på 138 miljoner, alltså 90 miljoner.
Artikeln tar upp det skriande behovet av friköp på grund av de konsekvenser som kommunens praxis vid beräkning av tomträttshyra visat sig få. En person som bor på tomträtt drabbas vid den årliga uppräkningen av avgiften eller hyran av betydligt högre höjning än den som bor på ägd tomt. På sikt gör detta att månadsavgiften blir högre och att värdet på bostadsrätten påverkas negativt jämfört med den lägenhet som ligger på ägd tomt.
Gå till toppen