Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Sluta treva i skolfrågan. Låt staten ta över ansvaret.

Anna Ekström (S) i samtal med gymnasieelever.Bild: Henrik Montgomery/TT
Regeringen trevar lite försiktigt. Men avsikten att stärka greppet om skolan går inte att ta miste på. Nu tillsätts en utredning för att se över styrningen av gymnasie- och vuxenutbildningen. Det sker till följd av tydliga brister på flera områden, skriver gymnasieminister Anna Ekström (S) på DN Debatt (12/3).
Mer än var tredje gymnasieelev misslyckas med att ta examen inom tre år, påpekar Ekström. Därtill spelar elevernas sociala bakgrund allt större roll för skolresultaten. Bland gymnasielever med lågutbildade föräldrar klarar färre än hälften att ta examen inom tre år.
Det är anmärkningsvärda siffror i ett land där gymnasieskolan – med Ekströms ord – "i praktiken har blivit en förutsättning för att få ett jobb".
Kommunerna är ofta för små för att lyckas med styrningen av utbildningsutbudet och resursutnyttjandet har försämrats genom det ökade utbudet av gymnasieskolor, understryker hon. Vidare blir ansvarsfördelningen skev när hemkommunen har det fulla planeringsansvaret för elevernas gymnasieutbildning, samtidigt som bara varannan gymnasieelev går i en kommunal gymnasieskola i sin egen hemkommun. Därtill kommer frågan om finansieringen, som idag tar begränsad hänsyn till elevers och skolors olika förutsättningar.
Mot den bakgrunden kan det inte uteslutas att staten behöver ta ett större ansvar för gymnasieskolan, menar Ekström
Det är bra att den insikten nu börjar vakna. Men problemen inom utbildningssystemet varken börjar eller slutar med gymnasieskolan och därför räcker det inte att ändra styrningen där.
Grundskolan är inte vad den borde vara – en solid bas för alla att bygga vidare utbildning på.
Visst visade den senaste Pisastudien på förbättrade kunskaper bland svenska femtonåringar, men det var efter en längre tid med sjunkande resultat. Enligt Skolverkets statistik lämnar allt fler grundskolan med för låga betyg för att komma in på gymnasiet. Vårterminen 2017 handlade det om nästan 19 000 elever och variationerna var stora mellan olika skolor. På vissa nådde inte ens hälften av niondeklassarna gymnasiebehörighet.
Samtidigt vittnar Skolverket om att många elever som går ut med betyg strax över godkänt från gymnasieskolans högskoleförberedande program får stora svårigheter vid fortsatta studier. Varannan student med låga gymnasiebetyg klarade mindre än hälften av högskolepoängen under sitt första studieår.
Fram träder bilden av en skola där brister uppstår tidigt och sedan fortplantar sig genom systemets alla nivåer. Till råga på allt råder brist på behöriga pedagoger. I vissa av landets kommuner saknar merparten av lärarna formell behörighet för sina jobb. Problemet lär inte bli mindre. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, måste 187 000 heltidsanställda lärare rekryteras till år 2031.
Ett stort ansvar. För stort för många små kommuner.
Staten borde därför ta steget fullt ut och återta huvudmannaskapet för skolan. Lärarnas riksförbund har länge efterlyst en sådan förändring och välkomnar nu utspelet från regeringen.
"Helt i rätt riktning. Jag jublar", säger förbundsordföranden Åsa Fahlén till DN. Fast hon påpekar också att många kommuner lär vara ovilliga att släppa ifrån sig kontrollen. Det handlar om makt och pengar: om staten tar en större del av ansvaret för skolan hamnar även en större del av skattepengarna på statlig nivå.
Men frågan om kommunernas makt är naturligtvis bara en bisak i sammanhanget. Det viktiga är att alla skolor är tillräckligt bra
"Gymnasieskolan utgör även basen i näringslivets och välfärdens kompetensförsörjning och är på så sätt en nyckelfaktor för fortsatt välstånd i Sverige", konstaterar Anna Ekström.
Och grundskolan är i sin tur basen för gymnasieskolan.
Kvaliteten och likvärdigheten måste öka genom bättre, mer enhetlig styrning av landets skolor. Den uppgiften är staten bättre lämpad för än kommunerna.
Gå till toppen