Helsingborg

Letandet efter minor i Öresund fortsätter – på land

Förra veckan letade marinen efter gamla brittiska minor utanför Helsingborg. Arbetet fortsätter nu på land när de bilder man samlat in ska analyseras.

I kraftigt snöglopp letade HMS Sturkö minor i Öresund förra veckan.Bild: Sven-Erik Svensson
Under förra veckan stävade marinens minröjningsfartyg HMS Sturkö fram och tillbaks utanför Helsingborg. Man letade efter gamla brittiska minor som fälldes 1942 för att försvåra fartygstrafiken i Sundet under andra världskriget.
Uppgifterna om de fällda minorna kom från brittiska arkiv och ansågs trovärdiga.
Läs mer:Minröjningsinsats utanför Helsingborg efter uppgifter om brittiska minor från 1942
Förra veckans insats är nu klar på plats men arbetet fortsätter.
– Vi hittade inget direkt som var riktigt tydligt men vi fortsätter att analysera det material vi samlat in, säger Jimmie Adamsson, informationschef på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona där HMS Sturkö har sin hemmahamn.
Materialet består framför allt av sonarbilder av botten men också riktig film från en liten miniubåt som skickades ned för att granska vissa fynd. Arbetet på plats var inte lätt.
– Man tror kanske att hela Öresund är sandbotten men så är det inte. Det visade sig vara ganska mycket sten och sjögräs som kan ge upphov till falsk-ekon, säger han.
När stenar har samma form och storlek som en mina måste den kontrolleras ytterligare, vilket tar lite extra tid.
HMS Sturkö passerade hamninloppet till Helsingborg flera gånger under sina sökningar efter minor utanför Helsingborg förra veckan.Bild: marinetraffic.com
Ytterligare försvårande omständigheter var den starka ström som finns i Öresund samt det stora antalet fartyg som passerar åt olika håll. Båda sakerna har ställt stora krav på manövrering och hänsynstagande.
– Sjöfarten har varit fantastiskt tillmötesgående och visat stor förståelse för att vi har kört långsamt fram och tillbaka, säger han.
Nu ska materialet analyseras och tidigast i slutet av veckan kan det komma ett svar på om det trots allt kan finnas minor i området.
Men alldeles oavsett resultatet så är arbetet med att kartlägga botten inte ogjort. Den karta över havsbotten som skapas kan komma väl till pass i framtiden.
– Det är ingen hemlighet att vi tittar på olika bottnar och kartlägger dem för att lättare kunna hitta någonting annat där vid behov.
Skulle exempelvis en främmande makt i hemlighet lägga en mina utanför Helsingborg eller låta en ubåt ligga på botten kan marinen snabbt hitta dem eftersom de vet hur botten ser ut i dag.
– Då behöver man bara granska det som skiljer sig åt och det kommer att snabba upp sökningen i ett sådant eventuellt läge, säger Jimmie Adamsson.
Så här ser HMS Sturkö ut när vädret är lite bättre.Bild: HMS Vinga/Försvarsmakten
Uppgifterna kan också vid behov användas av andra svenska myndigheter men därefter är det stopp. Det är inte så att marinen delar med sig av materialet till exempelvis andra länder.
Beroende på vad analytikerna kommer fram till kan flera olika saker ske.
Om inga minor hittas är insatsen avslutad.
Men hittar man misstänkta minor kan det bli tal om att göra ytterligare undersökningar och, om minan ligger illa till, helt enkelt spränga den.
Gå till toppen