Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Rektorerna har missat att en av grundstenarna i demokratin är att alla människor medverkar i den.”

Politiska bokbord har varit ett naturligt och regelbundet inslag i skolorna under många års tid, skriver företrädare för sex politiska ungdomsförbund i Lund.

Politiskt bokbord på Latinskolan i Malmö år 2001.Bild: Ove Jonsson
Rektorerna för Lunds kommunala gymnasieskolor understryker att de tar skolans demokratiuppdrag på största allvar (Aktuella frågor 10/3).
Ändå har de bestämt sig för att förbjuda ungdomsförbund att ha bokbord på sina skolor.
Både vi och Malena Rosén Sundström, lektor i statsvetenskap, uppmanar rektorerna att ompröva sitt beslut (Aktuella frågor 3/3 och 6/3). Men det är inget som de är öppna för.
Rektorernas främsta argument är att skolorna ändå dagligen arbetar med skolans demokratiuppdrag och att man måste hitta andra, nya former för politiska partiers medverkan i elevernas utbildning.
Rektorerna skriver visserligen att de "välkomnar idéer från de politiska ungdomsförbunden i Lund för hur de skulle kunna delta som en planerad del i utbildningen”. Men någon dialog har de inte bjudit in de politiska ungdomsförbunden till.
Vårt svar är i alla fall att det bästa är bokbord och debatter på skolorna.
Rektorerna har inte ens berättat om förbudet för ungdomsförbunden. Vi har istället fått kunskap om det när vi försökt att boka bokbord på en skola. Är det så rektorerna "tar skolans demokratiuppdrag på allvar”?
Att som rektorn på Katedralskolan inte ha någon dialog med sina utvecklingsledare i samhällskunskap inför beslutet är också märkligt.
Genom LUF Lund hade vi mejlkontakt med utvecklingsledare för samhällskunskap på Katedralskolan den 27 februari och frågade då hur de ser på bokbord på skolan. Samma dag som de svarade att det är tillåtet fick LUF Lund också svar från administrationen på skolan att rektorn förbjudit bokbord.
Efter att vi publicerat vårt inlägg på Aktuella frågor den 3 mars kom ytterligare ett svar från utvecklingsledarna via mejl om att rektorn nu förbjudit bokbord, men också att utvecklingsledarna anser att besöken från politiska partier berikar undervisningen. Är det detta som är att "alla jobbar med skolans demokratiuppdrag”?
Rektorerna hävdar att bokbord bara utgör en rekryteringsarena och därför inte bör vara en del av skolan. Rektorerna agerar som om politiska bokbord funnits på skolorna utan deras vilja eller medgivande. Men politiska bokbord har varit ett naturligtoch regelbundet inslag i skolorna under många års tid.
Rektorerna talar om demokratin i stort men har missat att en av grundstenarna i demokratin är att alla människor medverkar i den. Det rektorerna reducerar till att "vara en arena för politiska partiers rekrytering” är en av grundstenarna i politiskt arbete.
För att ge eleverna möjlighet att göra sina röster hörda hos skolornas rektorer har våra ungdomsförbund skapat namninsamlingen "Tillåt politiska bokbord på Lunds kommunala gymnasieskolor!”, som nu har över 400 underskrifter.
Även elevkårerna på Katedralskolan och Spyken anser att bokbord bör vara tillåtna.
Rektorerna har avfärdat den expertis som finns inom Lunds universitet och inom skolorna. Inte heller har de frågat eller lyssnat på sina elever. Det gör oss oroliga för att inte bara den demokratiska dialogen går förlorad utan även för att den demokratiska processen i skolorna har förlorats.
Adrian Kasperczyk
Ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Lund och andre vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet i Skåne
Lina Olsson
Ordförande för Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund i Lund
Ida Alterå
Ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund i Lund
Karl Melin
Ordförande för Moderata ungdomsförbundet Lund
Joel Haglund
Ordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Lund
Vivianne Olsson
Ordförande för Grön ungdom i Lund
Läs mer: ”Vi tar skolans demokratiuppdrag på största allvar.”
Läs mer: ”Kontakt med ungdomsförbunden vid bokbord kan erbjuda möjligheter.”
Läs mer: ”Den demokratiska dialogen går förlorad.”
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen