Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Vikenpappa vann mot kommunen - fick rätt till skolskjuts från fritids

Förvaltningsrätten upphäver indragen skolskjuts - men troligen till ingen nytta.

I början av höstterminen ansökte en pappa i Viken för skolskjuts med taxi för sina två barn. Barnen bor växelvis hos honom och sin mamma och skolskjutsen handlade bara under de tider pappan hade hand om sina barn.
Det blev inledningsvis positivt beslut från utbildningsförvaltningen. Ett par dagar senare fick mannen ett mejl och redan samma dag hämtades barnen med taxi på sitt fritids i Jonstorp.
Men två dagar senare fick mannen ett brev där beslutet var upphävt. Barnen hade förvisso rätt till taxi eftersom de bor längre än två kilometer från sin skola och restiden är längre än 60 minuter med allmänna kommunikationer. Men inte från fritids utan från själva skolan.
Pappan fann sig inte i detta utan överklagade till förvaltningsrätten. Han menade att de barn som istället får skolskjuts genom kollektivtrafikens försorg kan ta sig hem efter fritids och att det strider mot likabehandlingsprincipen. Han pekade också på att eftersom hans barn slutar vid två olika tillfällen i skolan krävs det två olika taxiresor och att det skulle strida mot kommunallagens paragraf om god ekonomisk hushållning.
Mannen som också är egenföretagare, ansåg att indirekt att det skulle strida mot aktiebolagslagen om fri etableringsrätt om barnen inte fick skolskjuts - mannen skulle då vara tvungen att flytta sin verksamhet till Jonstorp.
Men han hävdade också att kommunen inte har rätt att ändra ett gynnande beslut.
Kommunen har å sin sida hävdat att det finns ett reglemente för skolskjuts. I det ingår inte skjuts från fritids. Man pekar också på att man erbjudit pappan busskort. Mejlet pappan fick anses inte vara ett beslut.
Förvaltningsrätten avvisar allt tal om aktiebolagslagen och kommunallagen. Däremot köper man invändningen om att kommunen dragit tillbaka ett gynnande beslut. Att kommunen beviljat skolskjuts med taxi från fritids av misstag, spelar ingen roll. Beslutet att neka skolskjuts upphävs med förvaltningsrättens dom.
Kruxet är dock att han får rätt i efterhand. Höstterminen har redan gått.
– Jag tror inte vi överklagar den här domen, säger skolskjutshandläggaren Elisabeth Bonakdar Hashemi.
Vilka konsekvenser domen får är oklart.
– Det här beslutet gällde under höstterminen. Jag har bett vår jurist titta på det här, säger hon.
Gå till toppen