Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svalöv

Svalövs kommun polisanmäler Karl-Erik Kruse

Karl-Erik Kruses bilresor till förvaltningsrätten är olovligt brukande, möjligen även bedrägeri och eventuellt tjänstefel. Det visar den utredning som nu ligger till grund för en polisanmälan mot den förre fullmäktigeordföranden.

Karl-Erik Kruse lämnade sitt uppdrag som kommunfullmäktiges ordförande den 12 januari. Han sitter dock kvar som ledamot.Bild: Anders Malmberg
Det var i början av januari i år som kommunstyrelsens arbetsutskott på ett extrainsatt möte beslöt tillsätta en oberoende utredning kring de bilresor som den dåvarande ordföranden i kommunfullmäktige, Karl-Erik Kruse (S), gjort.
Det misstänktes att han vid flera tillfällen mellan 2015 och 2017 använt kommunens tjänstebilar för att köra till förvaltningsrätten i Malmö, där han har uppdrag som nämndeman.
Läs mer: Tung S-politiker utreds för bilkörningar
Utredningen, som gjorts av advokat Olle Höglund, lämnades in till kommunen den 11 mars. Av den framgår att det finns skäl för Svalövs kommun att göra en polisanmälan mot Karl-Erik Kruse, främst för olovligt brukande.
– Utredningen visar svart på vitt att detta har pågått några år och därför väljer vi nu att polisanmäla, säger Fredrik Jönsson (C), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.
Enligt utredningen har Karl-Erik Kruse under de nämnda åren olovligen utnyttjat kommunens tjänstebilar vid minst 18 tillfällen och även medvetet lämnat falska uppgifter i kommunens körjournaler.
Läs mer: Fullmäktiges ordförande i Svalöv får lämna uppdrag efter bilkörningar
Olle Höglund bedömer att samtliga kriterier för brottet olovligt brukande är uppfyllda och en fällande dom bedöms som klart sannolik.
Karl-Erik Kruses närvaro i förvaltningsrätten ingår varken i hans uppdrag som kommunpolitiker eller hans vanliga anställning, skriver Olle Höglund i utredningen. Därför ska resurser för ett sådant uppdrag inte tas ur kommunala medel.
Läs mer: Kruse lämnade in sina avsägelser
Dessutom har utredningen kontaktat polis som utan att känna till vem som utreds konstaterat att agerandet kan rubriceras som bedrägeri, eventuellt kan det också handla om tjänstefel.
Karl-Erik Kruse själv har hävdat att han haft utlägg för parkeringsavgifter under sina nämndemansuppdrag och att dessa gått ganska jämnt ut mot den bilersättning han erhållit från förvaltningsrätten. Han har enligt utredningen dock inte redovisat dessa parkeringsutlägg.
Kommunstyrelsens personalutskott godkände utredningen på sitt möte under tisdagen och väljer nu att göra en polisanmälan mot Karl-Erik Kruse.
Fredrik Jönsson (C), ordförande i Svalövs kommuns personalutskott.Bild: Sven-Erik Svensson
– Det handlar dels om att Kruse använt tjänstebilarna på ett felaktigt sätt och dels att han skrivit i journalerna att han varit på kommunalt uppdrag under de här resorna till förvaltningsrätten. Sedan får polisen avgöra hur detta bäst rubriceras, som olovligt brukande eller bedrägeri, säger personalutskottets ordförande Fredrik Jönsson.
Utskottet beslutade också att Karl-Erik Kruse tills vidare inte får nyttja kommunens tjänstebilar, vare sig i rollen som anställd i kommunen eller förtroendevald.
Slutligen ger personalutskottet förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för att kunna rikta ett eventuellt ersättningsanspråk mot Karl-Erik Kruse.
Utskottets beslut har på samtliga punkter varit enhälliga.
Karl-Erik Kruse säger att han redan från början förstått att handlandet varit fel.
– Inledningsvis såg jag ett kommunalt ändamål i att jag på det här sättet skulle få tiden att räcka till bättre, men sedan dess har jag rannsakat mig själv och kommit fram till att det inte är motiv nog, säger han.
Hur vill du kommentera utredningen?
– Jag har inte sett utredningen så jag kan inte kommentera den. Däremot kan jag berätta att jag betalat tillbaka de sammanlagt 3 528 kronor som jag fått i körersättning från förvaltningsrätten, så den skulden är reglerad.
– Sen har jag väntat på att få till stånd någon form av dialog även med kommunen. Vi har ett möte i morgon [torsdag] där jag ska presentera mitt förslag till hur jag ska kunna reglera de pengarna.
Hur ser du på att kommunen nu polisanmäler dig?
– Jag har full förståelse för att kommunen vill ha den rättsliga frågan belyst. Har jag gjort något brottsligt så får jag stå mitt kast, men om det är så överlåter jag åt polisens utredning att visa.
Enligt utredningen kan ditt agerande rubriceras som olovligt brukande, möjligen även bedrägeri och tjänstefel. Hur ser du på det?
– Det kan jag inte kommentera på annat sätt än att jag ångrar detta. Jag vill inget annat än att göra rätt för mig, men jag kan aldrig göra det ogjort.
Fakta

Karl-Erik Kruses bilresor till förvaltningsrätten

Under 2015 hade Karl-Erik Kruse tio nämndemansuppdrag. Utredningsmaterialet visar att han använt kommunens tjänstebil vid minst fyra av dessa och även fått ersättning för bilkostnader av förvaltningsrätten för tre.

För ett av uppdragstillfällena saknar utredningen underlag. För två andra är journalkopiorna för dåliga för att utredningen med säkerhet ska kunna säga något.

2016 innebar för Karl-Erik Kruse elva uppdrag. Enligt utredningen har han använt kommunens fordon vid minst fem av dessa och då erhållit ersättning från förvaltningsrätten.

Eventuellt handlar det samma år om ytterligare tre tillfällen men även här är journalkopiorna otydliga. Utredningen konstaterar också att underlag saknas för mars månad.

Slutligen, under 2017, har utredningen funnit nio tillfällen då Karl-Erik Kruse kört i kommunens bilar till förvaltningsrätten. För samtliga dessa uppdrag har bilersättning betalats ut av rätten.

Att ta emot körersättning utan att ha utlägg för detta kan enligt utredningen också vara fråga om bedrägeri. Då det är förvaltningsrätten som betalat ut den ersättningen är detta dock en fråga för staten och inte Svalövs kommun.

Läs alla artiklar om: S-politiker i Svalöv utreds
Gå till toppen