Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Arbetsmiljöenkät: Lågt förtroende för kommundirektören i Båstad

60 procent av de anställda i kommunhuset har inget eller litet förtroende för kommundirektören Kristina Geiger. Ännu fler har det senaste halvåret funderat på att byta arbetsgivare.

Kommundirektör Kristina Geiger kritiseras i den arbetsmiljöenkät som genomförts i kommunhuset i Båstad.Bild: Michael Lundblad
Resultatet av arbetsmiljöenkäten som genomförts i kommunhuset i Båstad visar bland annat att nästan två tredjedelar av de 97 anställda som svarat på enkäten funderat på att byta arbetsgivare under det senaste halvåret. Enkäten skickades ut till totalt 144 anställda.
Som tidningen tidigare skrivit har en rad chefer valt att lämna kommunen och det har förekommit kritik från flera håll.
Flera anställda vittnar om att de mår dåligt och några framför att det förekommer att de gråter på arbetsplatsen. Andra vittnar om att det råder rädsla, oro, tystnadskultur och att man inte känner sig fri att uttrycka sina åsikter.
På frågan "Jag har förtroende för kommundirektören i Båstads kommun" svarar 60 procent av de svarande att det inte alls stämmer eller enbart stämmer i liten grad.
– När det handlar om mäta förtroendet så är det ett relativt värde. Det är vad jag förstår första gången en sådan här enkät genomförts i kommunhuset och jag kommer att arbeta på att öka förtroendet.
Hon tycker att stämningen som råder i kommunhuset varierar.
På frågan "Jag upplever trivsel och gemenskap i kommunhuset" svarar en övervägande majoritet av de som svarat att det stämmer helt eller delvis. 34 procent upplever att det stämmer i liten grad eller inte alls.
– Det är väldigt varierat. I vissa korridorer upplever jag att det är bra stämning medan det i andra känns tryckt. Och det är något jag beklagar, säger Kristina Geiger.
Flera har svarat att kommunikationen med kommundirektören inte fungerar tillfredsställande.
– Det instämmer jag helt med. Jag har därför från och med idag infört månadsvisa möten med all personal i kommunhuset och kommunikationsavdelningen arbetar med att förbättra intranätet och möjligheten att nå ut. Jag försöker också komma ut i verksamheten och tala direkt med medarbetare.
Att anställda känner att det råder en tystnadskultur och att de inte vågar säga sin mening är något som Kristina Geiger tar illa vid sig av.
–Det är fruktansvärt. Man ska alltid känna sig öppen och säga sin mening. Det är grunden, säger hon.
Nu tänker Kristina Geiger sätta sig med kommunens HR-avdelning samt de fackliga organisationerna för att analysera resultatet.
– Jag ser enkäten som ett avstamp: Vad kan man göra bättre?
Hon ser även att det förekommer kritik mot den fysiska arbetsmiljön i kommunhuset och att personalen saknar exempelvis sammankomster som förekommit tidigare.
– Man tycker inte att den fysiska arbetsmiljön är bra och att det saknas sammankomster som fester. Nu har jag äskat två miljoner kronor i budgetarbetet till det, säger Kristina Geiger.
Hon säger sig inte ha sett personal som sitter på sina rum och gråter.
– Det är runt 1 300 anställda här i kommunen och runt 140 här på kommunhuset, och jag ser inte allt. Men man ska inte sitta på rummet och gråta oavsett om det är av privata skäl eller jobbrelaterade. Man ska trivas att gå till jobbet och vi är varandras arbetsmiljö, säger Kristina Geiger.
– Mår man dåligt så ska man kontakta närmaste chef, mig, HR eller skyddsombudet. Vi försöker lösa problem genom att samtala med de berörda och har även företagshälsovården att kunna koppla in.
Kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt (BP) ville inte kommentera resultatet av arbetsmiljöenkäten under måndagen.
Fakta

Utdrag från arbetsmiljöenkäten

Här är några av de svar anställda i kommunhuset i Båstad gav i enkäten.

"Arbetsmiljön känns numera som ett socialt experiment – hur länge orkar man innan man blir knäpp eller knäckt…"

"Sedan den nya kommundirektören kom på plats så har det spridits en ökad rädsla och tystnadskultur."

"Kommunchefen fungerar inte och måste bytas ut. Hon saknar grundläggande förmåga att leda och styr genom kontroll och repressiva åtgärder."

"Bestraffningar och trakasserier drabbar den som uttrycker avvikande mening."

"Är vi med i en upplaga av 'en ding ding värld'? Allt känns så sjukt."

"Kommundirektören upplevs mer att arbeta för Bjärepartiet än den samlade politiken."

"Jag har ångest, kan inte sova, knip i magen och konstant stresspåslag."

Gå till toppen