Anders var 22 år när han började jobba som vaktmästare. I 30 år därefter har han skruvat, snickrat och snöröjt.