Maria har städat under hela sitt vuxna liv. Hon kom till Sverige i mitten av 1970-talet och har arbetat på sjukhem, lasarett, hotell och färjor. Kroppen har fått betala ett högt pris. Hon är sliten och lider av olika sjukdomar. Men hon vill arbeta. 2011 hamnade hon på Samhall.