Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Striden fortsätter om kyrkans bygge på Ven

Landskrona församling överklagar nu kommunens nej till bygglov.

Bråket handlar om Landskrona församlings tilltänkta församlingshem med ekonomibyggnad nära den medeltida kyrkan S:t Ibb på Ven. Bygget skulle ge begravningsföljen, dop- och bröllopsgäster en plats att samlas på och kyrkans anställda några personalutrymmen.
Allmänheten skulle välsignas med offentliga toaletter.
Men församlingens utformning av bygget blev underkänd av stadsbyggnadsnämnden tidigare i år. Nämnden följde ett förslag från sina tjänstemän, som har en rad invändningar (se faktaruta Kritiken) och beskriver ärendet som en rad besvikelser i kommunikationen med församlingen.
Det är kommunens nej till bygglov som församlingen nu överklagar till länsstyrelsen. Också församlingen låter irriterad och besviken när man kommenterar kommunikationen med stadsbyggnadsförvaltningen. Församlingen pekar också på att bygget försenats och fördyrats.
I sitt svar bemöter församlingen synpunkter från grannar och kommunen, punkt för punkt (se faktaruta Försvaret)
Förseningen drabbar också besökare på ön, som får vänta på toabesök. och dem som deltar i kyrkliga arrangemang – en tidigare samlingslokal, prästgården, har Landskrona församling tidigare sålt. Den ligger inte nära kyrkan.
Fakta

Kritiken mot bygget

Kommunens tjänstemän har sett många problem med bygget:

Huvudbyggnaden är för stor, har fel form och ligger fel.

Zinktaket skulle motverka områdets idylliska karaktär.

Ekonomibyggnadens fasad av betongblock borde bytas mot tegel eller puts.

Skyddsvärnet på granntomten tillhör antagligen Per Albin-linjen/Skånelinjen och ska bevaras.

Grannar och stadsantikvarien anser att fin utsikt hotas av bygget.

Miljönämnden oroar sig för att jordbruksmark tas i anspråk.

Fakta

Försvaret för bygget

Församlingens argument för utformning och placering:

Ett församlingshus är en samlingspunkt för många människor och kan inte utformas som ett bostadshus. Formen är vald för att bygget inte ska bli för dominerande.

Det grå zinktaket ska ge församlingshuset en diskret värdighet och inte konkurrera med kyrkans röda tegeltak.

Församlingen ser inget större bevarandevärde i skyddsvärnet, som man vill köpa av grannen och riva – i den ordningen.

De föreslagna byggnaderna ligger nu så att de inte skymmer kyrkan för den som passerar på vägen.

Marken tillhör kyrkan och är reserv för framtida utbyggnad av kyrkogården. I väntan på det odlas marken, men det rör sig inte om odlingsmark.

Gå till toppen